Is vuurwerk afsteken voor inluiden westerse (christelijke) nieuwjaar toegestaan?

Wat is nieuwjaar?

Nieuwjaarsdag is de dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd. In de westerse wereld valt deze dag altijd op 1 januari, in andere culturen vaak op andere data. Bij deze viering zijn wederzijdse gelukwensen en goede voornemens gebruikelijk.

De dag van Nawruz [de Perzische nieuwjaarsdag, 22 maart; en kerstnacht] vieren zoals magiërs dat doen, is als ongelovigen worden. Ongelovigen vieren Kerstmis op de eerste nacht van januari, wat hun nieuwjaarsdag is. Zij plegen de daden van ongeloof die de christelijke religie beveelt. Ze aanbidden ongeloof op die avond.

Islamitisch versus westerse nieuwjaar

De eerste nacht van de maand Muharram is de nieuwjaarsnacht van de moslim. Muharram is de eerste maand van het islamitische jaar. De eerste dag van Muharram is de eerste dag van het nieuwe jaar van de moslims, dat wil zeggen van het Hijri-jaar.

Het westerse nieuwjaar dat op 1 januari begint is voor de moslims ook toegestaan. De moslims feliciteren elkaar op hun nieuwjaarsdag dag en nacht door brieven uit te wisselen. Ze bezoeken elkaar, geven elkaar cadeautjes. Ze vieren het nieuwe jaar met tijdschriften en kranten. Ze sturen hun gebeden zodat het nieuwe jaar heilzaam en voorspoedig zal zijn voor hen en voor alle moslims. Ze bezoeken hun ouders en de savants bij hen thuis en halen hun zegeningen. Op die dag trokken ze nieuwe jurken aan alsof het een dag van ‘Eid. Ze geven aalmoezen aan de armen.

Is vuurwerk acceptabel voor vieren van bijzondere gebeurtenis of dag?

In het jaar 2000 organiseerde een deelgemeente van Istanbul een vuurwerkshow om de Layltul Qadr-nacht te vieren (laylat al-qadr: de eerste verschijning van de Heilige Qur’ān aan de Profeet Mohammed ﷺ) en in die tijd werd besproken of dit acceptabel zou zijn of niet vanuit het oogpunt van de Shari’ah. Sommigen waren ertegen vanwege de kosten van het evenement als verspilling. Er werd echter geen legitiem bewijs tegen gevonden en sommigen toonden zelfs historische miniatuurtekeningen die het gebruik van vuurwerk in de Ottomaanse tijd laten zien, de meerderheid vindt de situatie acceptabel.

De huidige islamcultuur (dus, niet de Shari’ah zelf) is conservatief, zelfs tegen muziek, het wordt als oké beschouwd om vuurwerk af te steken, alleen als geld dat eraan wordt uitgegeven als twijfelachtig. De islamwereld heeft zich meer gericht op de vraag of het toegestaan is om het nieuwe jaar te vieren of niet, hoewel vuurwerk een essentieel onderdeel in de westerse wereld is van de nieuwjaarsviering, hebben ze niet zo veel de aandacht getrokken.

Laat ik me dus ook gaan verdiepen in financials.

De vuurwerkmarkt heeft wereldwijd een potentieel van meer dan 2,4 miljard euro, waarvan 1 miljard aan Amerika. 65% van deze uitgaven is afkomstig van individueel gebruik, terwijl de resterende 35% is voor georganiseerde grootschalige evenementen. Bron: American Pyrotechnics Association, 2021

Het is een vrij groot kapitaal, en om te laten zien hoeveel belang we eraan hechten, zal ik het volgende voorbeeld gebruiken.

Volgens gegevens uit 2019 heeft de EU een budget van ongeveer 2 miljard euro per jaar voor voedselcrises voor meer dan 113 miljoen mensen in 53 landen die acute honger hebben ervaren en dringend voedselhulp, voeding en levensonderhoud nodig hebben. Deze vergelijking klinkt misschien cliché voor de lezer, maar het is waar dat het vuurwerkgeld voor een ander doel had kunnen worden besteed.

Vuurwerk zijn chemische cocktails zoals bestaande uit buskruit, metaalzouten en oxidatiemiddelen. Na gebruik is er rookresten op lucht, overgebleven plastic verpakkingen op de grond, en deze resten van deze genoemde chemicaliën dringen de bodem binnen en vinden zelfs hun weg naar de watervoorziening. Er zijn ook studies over deze situatie die schadelijk is voor dieren in het wild en ons als mensen.

Het is de verantwoordelijkheid van de regeringen tegenover mens en milieu om deze voorzorgsmaatregelen te nemen, maar voor ons moslims als individuen, zoals de eerste orde van de Heilige Qur’ān, hebben wij de verantwoordelijkheid om te “lezen”, wees bewust, eis betere regelgeving van de mensen met autoriteit, wees activisten. Moslims moeten ook de natuur beschermen en geen schade brengen aan de creatie van Allāh Ta’ālā anders volgt straf.

Vuuraanbidding

Wat is aanbidding?

Volgens het Nederlands woordenboek betekend aanbidden: vereren, liefhebben, beminnen. In het Oude Testament betekent het; neerbuigen voor en neerknielen, aanbidding wordt hier vooral gezien als een daad, een handeling voortkomend vanuit een innerlijke houding.

Aanbidding in de islam betekent: de meest algemene betekenis van aanbidding in de islam omvat alles wat Allāh Ta’ālā behaagt, of ze nu te maken hebben met geloofskwesties of daden van het lichaam. Het kan alles omvatten wat een persoon waarneemt, denkt, van plan is, voelt, zegt en doet. Het verwijst ook naar alles wat Allāh Ta’ālā nodig heeft, extern, intern of interactief.

Allāh Ta’ālā openbaart

 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ

“Doch, indien je het niet kunt doen – en je zult het nimmer kunnen doen – wacht dan voor het vuur, dat voor de ongelovigen is bereid, en waarvan de brandstof mensen en stenen zijn.” Surah al Baqarāh (de koe), H2, vers 24

Tafsir al Jalālayn: En als je niet doet wat werd genoemd omdat je niet in staat bent en je zult geen verklaring tussen haakjes vinden die je nooit zult kunnen vanwege zijn onnavolgbaarheid, vrees dan door geloof in Allāh Ta’ālā en geloof dat dit niet de woorden zijn van een mens; het Vuur wat brandstof is voor ongelovigen en stenen zoals hun eigen afgoden die aangeven dat de hitte extreem is omdat het brandt met de genoemde stenen in tegenstelling tot de vuren van deze wereld die branden met hout en soortgelijke materialen; voorbereid en gereedgemaakt voor ongelovigen, zodat ze erin worden gestraft, is deze zin ‘voorbereid op ongelovigen’ ofwel een nieuwe zin of een aanhoudende indirecte kwalificatie.

Vuurwerk op bijzondere momenten

Vroeger toen de moderne technologie nog niet bestond werd vuurwerk en trommels gebruikt om een bericht af te geven over een gebeurtenis. Dit werd niet massaal gedaan zoals tegenwoordig vuurwerk wordt afgestoken. Tegenwoordig hebben wij moderne technologie waarmee berichten wereldwijd binnen seconden worden verzonden.

Besluit

Is vuurwerk afsteken voor inluiden westerse (christelijke) nieuwjaar toegestaan?

Nee, is harām om voor het inluiden dan wel verwelkomen van het nieuwjaar. Vuurwerk afsteken en bewonderen is harām, omdat dit een daad van de vuuraanbidders is en dus kufr (ongeloof). De Profeet Mohammed ﷺ heeft gezegd geen gewoonten van andere (on)geloven na te doen. Bovendien is het geldverspilling, geld dat aangewend kan worden ter aflossing van schulden, hadjplicht nakomen, arme mensen van maaltijd, kleding en medicijnen voorzien.

Translate »
error: Content is protected !!