Hazrat Sayyidah Fatima Zahra (radi Allāhu anha)

Drie prachtige relaties

Dr. Iqbal, een dichter en mysticus zei, dat Hazrat Meriam (radi Allāhu anha) bij hem groot aanzien had, omdat zij de moeder van de Profeet Isa (Jezus alayhis salām) was. Over Hazrat Fatima (radi Allāhu anha) vertelt hij, dat zij om drie redenen bij hem hoog aanzien heeft: “Ten eerste is zij de dochter van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ, ten tweede zijn Imam Hassan en Imam Hoessein (radi Allāhu anhuma) haar zonen en ten derde is zij de echtgenote van Hazrat Ali (radi Allāhu anhu) de vierde kalief. Zulke heilige familieleden heeft niemand eerder gehad dan het hierboven genoemden te weten Fatima zelf, de kleinkinderen en schoonzoon van de heilige Profeet Mohammed ﷺ.”

De liefde van de Heilige Profeet

De Heilige Profeet ﷺ hield zielsveel van Hazrat Fatima, niet om reden dat zij het jongste kind was, maar daar zij alle Sunnat handelingen (manier van lopen, schoonheid, snelheid, doen en laten, etc.) van de Profeet ﷺ · bezat. Hazrat Aisha Siddiqui (radi Allāhu anhu), echtgenote van de Profeet Mohammed ﷺ, zei: “Na de heilige Profeet ﷺ heb ik niemand gekend die eerlijker was dan Fatima.”

Vanaf de geboorte

Hazrat Fatima is geboren in Mekka en opgegroeid in de nabijheid en liefde van Hazrat Khadija (radi Allāhu anha) opgegroeid. De problemen waarmee de Islam werd geconfronteerd, zijn de Heilige Profeet ﷺ, de moslims en haar zelf onder ogen gekomen. Zij heeft nooit, zoals de andere jonge kinderen, gespeeld. Naar buiten gaan vond zij ook niet leuk. Over het algemeen ging zij naast haar moeder zitten.

Nikāh (huwelijk)

Hazrat Fatima trouwde met Hazrat Ali in Medina. Voordat zij getrouwd waren hadden veel mannen Hazrat Ali geadviseerd om haar hand aan de Heilige Profeet ﷺ te vragen. Hazrat Ali deed het niet. Ten eerste twijfelde hij, omdat hij niets had om als bruidsschat te geven en ten tweede durfde hij niet haar hand te vragen aan de Heilige Profeet ﷺ. Op een dag nadat de mensen hem flink hadden aangemoedigd ging hij toch naar de Heilige Profeet ﷺ. Toen hij bij de Heilige Profeet ﷺ aankwam kon hij de vraag niet stellen. De Profeet ﷺ stelde hem toen zelf de vraag: “Ben je gekomen om de hand van Fatima te vragen?” “Jawel”, antwoordde Hazrat Ali. De Profeet ﷺ vroeg: “Heb je iets in je bezit?” Hierop antwoordde Hazrat Ali: “Een paard en een ijzeren wapenuitrusting.” De Profeet ﷺ zei: “Het paard heb je hard nodig. Verkoop de wapenuitrusting.” Hazrat Ali verkocht de wapenuitrusting aan Hazrat Usman (de derde Kalief) voor 480 dirham. Met dit geldsom ging hij naar de Heilige Profeet ﷺ. Nadat hij volgens de regels de bruidsschat had voldaan heeft hij met het resterende bedrag het walīmah feest gevierd. Hazrat Asmā zei dat in die tijd geen betere walīmah feest was gevierd.

De bruidsschat van Hazrat Fatima

Weet je wat de bruidsschat van de geliefde dochter en ‘Vrouwe van het Paradijs’ was? Een tapijt, een lederen kussen gevuld met bladeren van dadels, een kruik van klei, twee paarden en twee handmolens. Hiermee bracht zij haar leven door. Het is vrijwel zeker dat zij betere huisraad had kunnen meekrijgen. In Medina wilde iedereen zijn of haar bezit ter beschikking stellen aan de geliefde dochter van de Heilige Profeet ﷺ. Echter, de Heilige Profeet ﷺ en Fatima hadden geen interesse voor de wereldse spullen. Alles wat zij kregen hebben zij aan de islamitische weeskinderen geschonken.

De woning

Bij het vertrek werd een huis noodzakelijk. Hazrat Harsa bin Na’maan Ansāri (radi Allāhu anhu) bezat veel woningen. Hazrat Fatima vroeg aan de Heilige Profeet ﷺ om aan Hazrat Harsa een woning te vragen. De Profeet ﷺ antwoordde: “Hoelang zal ik iets aan hem blijven vragen? Ik schaam me om het nu te doen.” Dit kwam Hazrat Harsa ten gehore, waarna hij spoedig naar de Heilige Profeet ﷺ ging en zei: “O Profeet ﷺ! Wat hoor ik u zeggen? Alles wat ik bezit is van U. Moge Allāh Ta’ālā mij beschermen, het huis dat U van mij aanvaardt geeft mij net zoveel blijdschap dan wanneer ik het in mijn bezit houd.” Hazrat Harsa maakte vrijwillig het huis leeg waarna Hazrat Fatima in het huis ging wonen.

De huishouding
Hazrat Fatima deed de huishouding zelf. De handen van Fatima kregen blaren door het malen. Zij bezemde het huis altijd zelf. Van het zittend koken en kleren wassen werd zij moe. De lieve dochter van de Heilige Profeet ﷺ heeft deze uitdaging met veel geduld en verdraagzaamheid weerstaan. Op een dag vroeg zij aan de Heilige Profeet ﷺ om een dienstmeid. De Profeet ﷺ antwoordde: “Dat is het recht van wezen.” Hazrat Fatima liep toen zwijgend weg.

De vraag om een arbeider

Op een dag, tijdens een oorlog, waren enkele gevangenen meegebracht, die de Heilige Profeet ﷺ als arbeiders aan het aanstellen was. Hazrat Ali zei aan Hazrat Fatima om ook een arbeider te gaan vragen. Zij kwam bij de Heilige Profeet ﷺ en begroette hem. De Profeet ﷺ vroeg hoe zij het maakte en vroeg of hij iets voor haar kon betekenen. Zonder iets te zeggen ging zij terug naar huis, waarna Hazrat Ali en zij samen naar de Heilige Profeet ﷺ gingen en om een arbeider te vragen. De Profeet ﷺ antwoordde: “Waarom zou ik deze mensen vergeten, die zelf niets hebben en ik ook niets om aan hen te geven?” Vervolgens zei hij: “Ik zal je vertellen wat beter is dan alle arbeiders. Na iedere namāz moet je telkens tien keer opzeggen: ‘SubhānAllāh, Alhamdulillāh en Allāhu Akbar’. En wanneer je gaat slapen 33 keer SubhānAllāh, 33 keer Alhamdulillāh en 34 keer Allāhu Akbar.”

De gewoonte van de Heilige Profeet ﷺ
Als de Profeet ﷺ van een reis terugkwam, ging hij eerst naar de moskee om te bidden en nadien rechtstreeks naar Hazrat Fatima. Wanneer Fatima bij de Profeet ﷺ kwam, ging de Profeet ﷺ opstaan, kuste haar voorhoofd en ging met haar samen zitten. De Profeet · vond mooie en gedecoreerde dingen niet mooi. Ook Fatimavond dit soort dingen niet mooi. Op een dag bracht Hazrat Ali voor Fatima een gedecoreerde halsketting mee. De Heilige Profeet ﷺ kreeg dit te horen en vroeg aan Fatima: “Zeg Fatima! Wil je dat mensen zeggen, dat de dochter van de Profeet een halsketting van vuur draagt?” Hazrat Fatima verkocht meteen de halsketting. Op een dag toen de Heilige Profeet ﷺ terugkwam van een oorlog had Fatima de ingang tot het huis afgeschermd. Imam Hassan en Imam Hoessein hadden een zilveren harnas aan. Toen bleek dat de Profeet ﷺ dit gewaad niet mooi vond, werd meteen het scherm van de ingang weggehaald en de kinderen trokken het gewaad weer uit.

De laatste dagen van de Heilige Profeet ﷺ
In de dagen dat de Heilige Profeet ﷺ ziek was kon Hazrat Fatima zelfs voor enkele ogenblikken niet zonder hem. Op de momenten dat haar vader zich beter voelde ging zij naar huis om de noodzakelijke huishoudelijke taken te verrichten waarna zij spoedig terugkeerde. Zodra de koorts steeg, bleef zij voortdurend bij haar lieve vader en hielp hem zoals het een lief kind betaamt. Toen de dood van de Heilige Profeet ﷺ naderde, riep hij zijn dochter bij zich en fluisterde iets in haar oor, waarna zij begon te huilen. Op dat moment zei de Profeet ﷺ iets anders en begon zij te lachen. De bezoekers vroegen waarom zij lachte. Hazrat Fatima zei, dat de Profeet ﷺ eerst vertelde dat hij nu zijn laatste adem zou uitblazen. Toen ik dit hoorde kon ik mijn tranen niet meer bedwingen. Vervolgens zei de Profeet ﷺ dat van alle dierbaren en relaties ik het eerste zal zijn die hem zal ontmoeten. Deze mededeling maakte mij zo blij, dat ik uit blijdschap moest lachen. Toen de Heilige Profeet ﷺ overleed werd Fatima zo beroerd, dat zij de rest van haar leven bleef huilen. Hazrat Ali vertelde dat Fatima in de nacht niet meer sliep. Zij bleef dag en nacht bedroefd.

De laatste dagen van Fatima

Zes maanden na het overlijden van de Heilige Profeet ﷺ, blies ook zij op een leeftijd van 29 jaar haar laatste adem uit. Wat de Profeet ﷺ aan zijn dochter had verteld, dat van de familie en dierbaren zij de eerste zou zijn die hem na de dood zou ontmoeten, was uitgekomen.

De begrafenis

Toen Hazrat Fatima zag dat de vrouwen net als de mannen onvoldoende bedekt naar een begraafplaats werden gebracht werd zij onrustig. Zij zei het niet passend te vinden dat op die wijze het lijk van een vrouw naar de begraafplaats werd gebracht. Gezegd werd dat het lijk van een vrouw beschut van de mannen naar de begraafplaats moet worden gebracht. Bijvoorbeeld door met vier taken van een dadelboom en een laken te bedekken. Toen zij dit hoorde werd zij blij en deelde mee dat ook zij op deze manier naar de begraafplaats wil worden gebracht. Dit gebeurde ook zoals zij het verlangd had.

Een bijzonderheid van Hazrat Fatima

Hazrat Fatima had als bijzonderheid, dat zij van het nageslacht was van de Heilige Profeet ﷺ. Zij kreeg vijf kinderen namelijk Hassan, Hoessein, Mohassan, Oem, Koelsoem en Zaynab. Mohassan overleed op jonge leeftijd. Oem, Koelsoem en Zaynab werden door Fatima onder de hoede van haar lieve zusters gebracht.

Het karakter
Angst voor Allāh Ta’ālā, geduld, dankbaarheid, geloofsbelijdenis, durf en kennis waren eigenschappen van Hazrat Fatima. Deze bijzondere eigenschappen komen integraal weinig voor in één persoon. Deze eigenschappen weerspiegelen de bijzonderheid van het leven van Hazrat Fatima. Uit angst voor Allah bleef zij de hele nacht in gebed (namāz) verzonken. Hazrat Ali zegt: “Ik heb gezien dat Fatima ook tijdens het koken Allah aanbidt.” Zij ergerde zich niet aan de narigheden en problemen van het leven, maar verdroeg juist alle pijnen en problemen met veel geduld en dankbaarheid aan Allah. Ook tijdens het uitdelen van aalmoezen kwam bij haar nooit de gedachte op, dat zij zelf niets zou overhouden. Alles wat zij kreeg en overhield deelde zij in naam van Allah uit. Zijzelf onthield zich van voedsel en deelde dat ook uit onder de behoeftige. Met een deel van wat Hazrat Ali op een avond verdiend had, hij had de tuin van iemand besproeid, maakte Fatima meel en gebruikte het voor roti (pannenkoek).

Op een dag toen zij de maaltijd wilden opeten kwam een bedelaar langs. Deze bedelaar had honger en vroeg aan haar wat eten. Fatima gaf al het voedsel aan de bedelaar. Met een ander deel van wat Hazrat Ali verdiend had maakte zij nogmaals meel en begon weer op het vuur roti te bakken. Het eten was nog amper gaar of een wees vroeg haar om in naam van Allah iets te eten te geven. Hazrat Fatima gaf ook nu alles aan de wees. Met de rest maakte zij weer meel en bakte weer roti. Dit keer vroeg een moesriek (polytheist) gevangene in naam van Allah iets te eten. Ook nu gaf zij alles aan de bedelaar en die avond sliep iedereen met honger. Allah vond deze weldaad van Fatima zo goed dat Allah als lof aan de bewoners van dat huis een āyat (vers) in de Heilige Qur’ān heeft opgenomen die als volgt luid: “En, zij geeft in liefde voor Allah eten aan armen, wezen en gevangenen.”

Hazrat Fatima was het hoogste in aanzien degenen met kennis over Islam (met andere woorden over kennis van de Qur’ān en Ahadīth). Zij heeft veel Ahadīth verteld die zij van de Heilige Profeet ﷺ had gehoord. Veel van de grote en bekende Sahāba (metgezellen van de Profeet) waren haar leerling. De grootmeesters, die de Ahadīth hebben doorverteld, zijn onder andere de Sahāba Hazrat Ali, Hazrat Imam Hassan, Hazrat Imam Hoessein, Hazrat Aisha Siddiqui, Hazrat Oemma Salma, Hazrat Salma Oemma Rafah, Hazrat Anas bin Malik radi Allāhu anhum.

Goede relatie van vrouwen

Vrouwen worden in het leven met drie relaties verbonden. Ten eerste zijn ze dochters, ten tweede echtgenoten en ten derde moeder. Hazrat Fatima is in deze drie relaties voor alle vrouwen van de wereld een voorbeeldige persoonlijkheid. Voor een dochter is het zo dat de ouders zich voor hen opofferen. De echtgenote is gelukkig met het feit dat de man zijn tevredenheid en blijdschap met haar deelt. De moeder is in aanzien hoog, omdat in haar schoot de mens opgroeit. In deze drie bindingen heeft Hazrat Fatima het hoogste aanzien.

Waar kunnen wij voor de dochter, echtgenote en moeder een beter voorbeeld dan Hazrat Fatima vinden?

Amien.

Translate »
error: Content is protected !!