We hebben veel klachten ontvangen van de moslimgemeenschap over bepaalde restaurants en dineraangelegenheden “met volledig vergunning”, die beweren dat hun maaltijden volledig halāl is ondanks dat zij alcohol serveren op hun locatie.

Een aantal van deze zogenaamde “halāl” restaurants, schroomden niet in het telefoongesprek te zeggen, dat zij ook varkensvlees als een schotel (staat op de menukaart) verkochten. Zo bleek tijdens mijn (Tangali) onderzoek dat een Turks restaurant aan de Hoefkade in Den Haag op het raam met grote letters had staan ‘halāl’, maar in zijn vitrinekast ook kroketten van varkensvlees had liggen. Een ander restauranteigenaar zei dat hij joods was en zonder voorbehoud halāl had geadverteerd.

Allāh Ta’ālā openbaart: “Zij vragen u over wijn [alcohol] en kansspel; Zeg hun: ‘In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel; en zij vragen u, wat zij moeten weggeven; zeg hun ‘hetgeen gij kunt missen’. Zo maakt Allāh u Zijn Geboden duidelijk, opdat gij over deze en de volgende wereld zult nadenken.” Surah al-Baqarāh (de koe) H2, vers 219

Hazrat Anas ibn Malik (radi-Allāhu ‘Anhu) vertelde, dat de Boodschapper ﷺ van Allāh Ta’ālā tien mensen [hele bedrijfskolom] vervloekt die zich bezighouden met wijn (alcohol) activiteiten: (1) de wijnpers, (2) degene die deze klaarmaakt, (3) degene die het drinken, (4) degene die het uitstraalt (marketing), (5) degene tot wie zij is overgebracht (transporteur en winkel), (6) degene die serveert, (7) hij die het verkoopt, (8) degene die profiteert van de prijs die ervoor is betaald, (9) degene die het koopt en ook (10) degene voor wie het is gekocht. At-Tirmizi

Hetzelfde islamitische recht is van toepassing, indien het restaurant halāl voedsel serveert en tegelijkertijd een aantal harām producten zoals varkensvlees op de menukaart heeft staan. Varkensvlees is helemaal verboden, moslims moeten niet gaan naar dergelijke restaurants.

Allāh Ta’ālā openbaart: “Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allāh is aangeroepen; hetgeen is geworgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht en wat gij loot door pijlen, dit is een overtreding. Heden zullen de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooit en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allāh is Vergevensgezind, Genadevol.” Surah al-Mā’idah (de tafel), H5, vers 3

Joodse restauranthouders, die vrijelijk reclamegebruik maken van het teken halāl misleiden het publiek. Moslims blijven twijfelen aan de wijze van slachten door de Joden en de eigenlijke voordracht op het moment van het slachten om het vlees van het dier halāl te maken. Moslims moeten in moslimlanden eten bij restaurants die eigendom zijn van oprechte soenniet moslims. U kunt zelf in het restaurant zien of er alcohol aanwezig is in de rekken en/of op de menukaart. Dit geldt ook voor varkensvlees.

Het wordt vaak gezien, dat grote supermarkten of zelfs kleinere verkooppunten onverpakt halāl producten in hun koelkasten of diepvriezers mengen met harām producten. Moslims moeten deze producten niet kopen, omdat de halāl producten in aanraking zijn gekomen met harām producten. Bovendien kan je niet aan het vleesproduct zien of het halāl of harām is. Maak uw klacht en protest hoorbaar bij de bedrijfsleiders.

Halāl certificaten

Er groeien als paddenstoelen allerlei certificeringsbureaus uit de grond die beweren goed onderzoek te doen naar de kwalitatieve samenstelling van producten, vooral de voedingsproducten. Moslims gaan blindelings af op deze nietszeggende halāl certificaten en kopen vlees en andere voedingsstoffen. De vragen die u moet stellen aan uzelf en aan de verkoper zijn: welke auditmethodologie heeft de auditor gebruikt? Heeft hij/zij de kwalificatie van islamgeleerde? Wat is de aqīda (geloofsovertuiging, soenniet) van de auditor? Wordt het auditrapport openbaar gemaakt op een website? Volgt er een follow-up na audit? Is en ook spontane controle van de auditor?

Blijf scherp, deel dit.
Translate »
error: Content is protected !!