Halāl Audit & Certificering

Grondbeginselen van halāl.

“Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allāh is aangeroepen; hetgeen is geworgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht en wat gij loot door pijlen, dit is een overtreding. Heden zullen de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooit en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allāh is Vergevensgezind, Genadevol.” Surah al Mā’idah (de tafel), H5, vers 3

”O gij die gelooft, wijn [alcoholisch] en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt zijn.” Surah al Mā’idah (de tafel), H5, vers 90

Er is een wildgroei wereldwijd van volkomen onprofessioneel Halāl Auditors die noch Shari’ah noch gedegen Audit methoden en technieken hebben geleerd. Voor de betrouwbare halāl audit is een stevige Imān een voorwaarde, dit wil zeggen behoren tot de Ahle Sunnat.

Halāl

Halāl is het Arabische woord wat betekent toegestaan door de Shariah.

De definitie van halāl is als volgt: wanneer voedsel of goederen als halāl worden omschreven of in een andere uitdrukking worden beschreven om aan te geven dat het voedsel of de goederen door een moslim kunnen worden geconsumeerd of gebruikt, betekent een dergelijke uitdrukking:

 1. Bevat geen delen van een dier dat door de Shari’ah verboden is voor een moslim om te consumeren of dat niet is geslacht in overeenstemming met de Shari’ah en Fatwa;
 2. Bevat niets wat onzuiver is volgens de Shari’ah en Fatwa;
 3. Bedwelming druist niet in tegen volgens de Shari’ah en Fatwa;
 4. Bevat geen enkel deel van een mens of zijn opbrengst dat niet is toegestaan door de Shari’ah en Fatwa;
 5. Is niet giftig of gevaarlijk voor de gezondheid; niet is bereid, verwerkt of vervaardigd met behulp van instrumenten die volgens de Shari’ah en fatwa met najs zijn verontreinigd; en tijdens de bereiding, verwerking of opslag niet in contact is geweest met, gemengd of in de nabijheid van levensmiddelen die niet voldoen aan de punten 1 en 2 bovenaan.
 6. Wanneer diensten met betrekking tot het levensmiddel of de goederen in een andere uitdrukking worden beschreven om aan te geven dat de diensten door een moslim kunnen worden gebruikt, betekent een dergelijke uitdrukking dat de diensten met betrekking tot het voedsel of de goederen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Shari’ah.

Korte procedure aanvraag halāl certificering

 1. Opdrachtgever stuurt een email naar ons met vermelding van de producten of diensten die onder de loep van de Shari’ah (Heilige Qur’ān en Sunnah) genomen moeten worden om vast te stellen of het product of dienst conform is.
 2. Stichting neemt vervolgens contact op met de opdrachtgever voor een intake in een telefoongesprek.
 3. Als er een akkoord is stuurt de stichting een offerte naar de opdrachtgever dat 14 dagen stand houdt.
 4. Nadat de opdrachtgever de offerte voor akkoord heeft getekend maken wij een plan van aanpak op.
 5. Het plan van aanpak wordt met de opdrachtgever besproken waarna met de halāl audit wordt begonnen en de audit fasen worden in volgorde uitgevoerd.
 6. Het concept auditrapport wordt naar de opdrachtgever gestuurd en met de halāl auditor besproken.
 7. Als er geen opmerkingen zijn, dan wordt het auditrapport definitief gemaakt en het Raza Halāl Certificaat verstrekt.

Onze halāl auditors

Alle auditors zijn op master niveau geschoold in Shari’ah & Audit en behoren tot de Ahle Sunnat.

Wat kunnen wij aan een halāl audit onderwerpen: vlees, cosmetische en persoonlijke verzorging, financiële instrumenten, voedsel, hotel, restaurant, pizzeria, snackbar, ijssalon, voedingsproducten, dranken, voedingssupplementen, slachthuis en slagerijen.

Halāl (re-)audit aanvragen of overstappen naar Stichting NIRI, klik dan hierop.

Translate »
error: Content is protected !!