CPS-Master

Certified Professional in Shari’ah Master niveau

Een CPS-Master is voor studenten die nastreven om hun kennis en vaardigheden op hun islamitische studiegebied te vergroten. Meestal moet eerst een bachelorsdiploma worden behaald. Deze graad kan direct leiden tot een werkcarrière.

Voor wie? Eenieder die onderzoek wil doen op een islamitische theologie vakgebied en daarnaast management of beleidskunde heeft op het bachelor niveau.

Wat is een master in islamitische studies?

In dit programma nemen studenten een diepgaande kijk op een reeks onderwerpen over de moslims en de islam in historische en hedendaagse perspectieven. Elk programma zal variëren, maar de cursusonderwerpen kunnen juridische teksten in aanbiddingsdaden bevatten. Ook hedendaagse kwesties in de politieke jurisprudentie; principes en praktijk van economische en sociale rechtvaardigheid; hedendaagse islamitische financiën; criminologie, filosofie van straf in de islamitische jurisprudentie. Veel programma’s vereisen een afstudeerscriptie of onderzoeksproject.

Het behalen van een masterdiploma is gunstig en geeft afgestudeerden een concurrentievoordeel bij het zoeken naar een baan. Het bestuderen van de islam geeft studenten ook een beter begrip van de culturen, religieuze perspectieven en de mensen met wie ze zullen omgaan en werken.

Personen met een Master in Islamitische Studies hebben een verscheidenheid aan carrières waaruit ze kunnen kiezen. Sommige omvatten directe betrokkenheid bij de islamitische gemeenschap, terwijl andere een omgeving achter de schermen hebben.

Functietitels kunnen onder meer een snelle streamer van de ambtenarij, een politicus-assistent, een sociaal onderzoek functionaris van de overheid, een public affaires-adviseur, een sociaal onderzoeker en pr-accountmanagers zijn. Andere carrièremogelijkheden waarin je diploma nuttig kan zijn, zijn onder meer personeelsfunctionaris, operationeel medewerker diplomatieke diensten, marktonderzoeker en krantenjournalist.

De CPS-Master

Deze master is in de seculiere wereld niet erkend, maar wel in de Shari’ah wereld. Voor deze master wordt studiebegeleiding door stichting NIRI wordt verzorgd.

Studiebegeleidingskosten

Deze zijn afhankelijk van de reeds bestaande kennis en inzicht van de aanmelder in betreffende studieonderwerp. Na een online intake worden de duur van het mastertraject en begeleidingskosten bepaald.

Afronding

Examenvorm: online meerkeuzetoets, paper en mondeling examen. Het eindexamen is een thesis over een zelf uitgekozen onderwerp dat aansluit bij de modulen van deze opleiding.

Bewijs bij slagen voor het eindexamen: Diploma Professional Master in Islamic Science.

Planning

Opleiding duurt: 24 maanden

Opleiding start: dagelijks online met video instructies en/of live lessen in virtual classroom.

Aanmelden voor deze cursus kan door hierop te klikken.

Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
Hoe kan ik u van dienst zijn?