CPS-BM

Certified Professional in Shari’ah en Business Management

AlgemeenModulenAfrondingStart

Certified Professional in Shari’ah 3 (CPS-BM) bestaat uit modulen die gericht zijn op het verstrekken van de blootstelling aan het islamitische Shari’ah (Qur’ān en Sunnah), management, beleidskunde en bied perspectieven. Het programma is ontworpen om tegemoet te komen aan de mensen van alle achtergronden en begint met de fundamentele leer van de islam en geleidelijk bouwt het voort op deze kennis door de rijke intellectuele erfenis van de islam voor de huidige samenleving. Ook wordt in sommige modulen een vergelijking gemaakt met het westerse rechtssysteem. Deze opleiding bestaat, zonder de seculiere kennisgebieden, sinds 2021 en hebben wij inmiddels 4 studenten.

Voor wie? Eenieder die kennis van de islamitische theologie, management en beleidskunde wil opdoen.

Toelatingseis: minimaal op Mbo-4 ontwikkelingsniveau

Kosten lesgeld: donatie € 750,-

Kosten studieboeken: alle islam studieboeken zijn in het Nederlands, digitaal en gratis. U koopt zelf na opgave drie Hbo-studieboeken voor management (ca. €82,-), beleidskunde (ca. €31,-) en onderzoek (ca. €44,-).

De studievoorwaarden die op deze website staan zijn van toepassing.

Ga verder naar vervolgopleiding CPS-Master.

Wat leer je tijdens deze online cursus?

Uloom al-Qur’ān 

Geschiedenis Uloom al-Qur’ān, rangschikking van de Koran openbaring, al-Nāsikh wa al-Mansūkh, nuzul (fasen van openbaring), Makki en Medini soera’s en al-Qirāt al-Qur’āniyya en tadwīn.

Usool Tafsir al- Qur’ān

Tafsir wal tarjuma al-Qur’ān, historische studie van de tafsir, tafsir bil-Ma’thur, tafsir bil-Rayy, tafsir al-‘Ishari en tafsir al-fiqhi, tafsir Fatiha, tafsir Ikhlās (Ibn Kathīr, Jalālayn), commentaar BasmAllāh.

Usool Hadith

Matn, isnād en taraf, classificaties van de Hadith (Qudsī, Marfuh, Mauquf, Hasan, Gharib, Maqtu’h, Musnad, Mustassil, Munqati, Mu’allaq, Mursal)

Usool al-Fiqh (en fiqha geselecteerde kwesties)

Ahkām (farz, wājib, mubāh, makruh, masnoon) qanoon al-‘Aqubāt, Ikhtalāf-e-Fuqaha, Usool al-Fiqh. Rechterlijke macht Islam versus Westers, Adillah (Ibārāh al-Nass, Ishārāh al-Nass, Dalālāh al-Nass, Iqtida al-Nass), familierecht, erfrecht, contractenrecht, strafrecht, perfect leven, ibādat, nikāh en talāq.

Inleiding Arabisch grammatica

Arabische grammatica of Arabische taalwetenschappen (Arabisch: an-naḥw al-‘Arabī of Uloom al-lughah al-‘Arabīyah) is de grammatica van de Arabische taal. Arabisch is een Semitische taal en de grammatica heeft veel overeenkomsten met de grammatica van andere Semitische talen. In deze module vestigen wij aandacht op woordvormen en basis gespreksvaardigheden.

Geschiedenis van de islam

Een van de belangrijke gebeurtenissen die plaatsvonden in de maand Muharram was de slag bij Karbala. Deze strijd is een van de meest gedenkwaardige veldslagen voor moslims, want hoewel het door de geschiedenis heen een diepe wond is geworden voor moslims, bracht het ook wijsheid. De moed van Imām Hussain en zijn metgezellen (radi Allāhu anhum) tegen onderdrukking is een voorbeeld geworden voor moslims die onderdrukking ervaren om een ​​stap te zetten in de strijd tegen elke vorm van onderdrukking. De slag van Karbala vond plaats op 10 Muharram 61 Hijri (9/10 oktober 680 n. Chr.) in Karbala, precies in de buurt van de rivier de Eufraat, of het gebied staat nu bekend als Irak.

Tasawwuf

Soefisme ook bekend als Tasawwuf is mystiek in de islam, ‘gekenmerkt … [door bepaalde] waarden, rituele praktijken, doctrines en instellingen’. Het wordt op verschillende manieren gedefinieerd als ‘islamitische mystiek’, de mystieke uitdrukking van het islamitische geloof’, ‘de innerlijke dimensie van de islam’, of ‘het fenomeen van ‘mystiek binnen de islam’. Het soefisme begon heel vroeg in de islamitische geschiedenis en vertegenwoordigde ‘de belangrijkste manifestatie en de belangrijkste en meest centrale kristallisatie van’ mystieke praktijk in de islam. Beoefenaars van het soefisme zijn aangeduid als ‘Soefi’s’ (Sufi).

Islamitische filosofie

Islamitische filosofie is een ontwikkeling in de filosofie die wordt gekenmerkt door voort te komen uit een islamitische traditie. Twee termen die traditioneel in de islamitische wereld worden gebruikt, worden soms vertaald als filosofie – falsafa (letterlijk: ‘filosofie’), dat zowel naar filosofie als naar logica, wiskunde en natuurkunde verwijst; [1] en Kalām (letterlijk ‘spraak’), dat verwijst naar een rationalistische vorm van islamitische theologie.

De vroege islamitische filosofie begon met Al-Kindi in de 2e eeuw van de islamitische kalender (begin 9e eeuw n. Chr.) en eindigde met Averroes (Ibn Rushd) in de 6e eeuw Hijri (eind 12e eeuw n. Chr.), grotendeels samenvallend met de periode die bekend staat als de Gouden Eeuw van de islam. De dood van Averroes betekende in feite het einde van een bepaalde discipline van de islamitische filosofie die gewoonlijk de peripatetische islamitische school wordt genoemd, en de filosofische activiteit nam aanzienlijk af in westerse islamitische landen zoals het islamitische Noord-Afrika.

Geschiedenis van de islamitische canonieke denkscholen

Islamitische scholen en takken hebben verschillende opvattingen over de islam. Er zijn veel verschillende sekten of denominaties, scholen van islamitische jurisprudenties scholen voor islamitische theologie of aqīda (geloofsbelijdenis).  Binnen islamitische groepen zelf kunnen er verschillen zijn, zoals verschillende orden (tariqah) binnen het soefisme, en binnen sunnī islam verschillende scholen van theologie (Ash’ari, Maturidi) en jurisprudentie (Hanafi, Mālikī, Shafi’ī, Hanbalī). Groepen in de islam kunnen vrij groot zijn (bijvoorbeeld Sunnīs) of relatief klein van formaat (Ibādis, Ismaīli).

Radd-e-Sulli Kulliyyat

Maslak-e-Alahazrat, Soennitisch als volgelingen van de Profeet Mohammed ﷺ, het ontstaan van Shia, Mu’tazilli, Ismailiyya, Qadiyani, Wahhābi, Tablighi Jamaat, Deobandi en Yazidi.

Management kennisgebieden

(1) Management, (2) Omgeving & Ondernemingsraad, (3) Rechtsvormen en bedrijfskolom, (4) Managementscholen, (5) Bestuurlijke besluitvorming, (6) Strategische planning, (7) Ondernemingsplan, (8) Planning, (9) Procesbeheersing, (10) Taakverdeling en -ontwerp, (11) Organisatiestelsels, (12) Organisatieontwikkeling, (13) Leidinggeven, (14) Social Controls, (15) Communicatieproces, (16) Conflicthantering, (17) Human Resource Management, (18) Financieel management, (19) Marketingmanagement, (20) Kwaliteitsmanagement, (21) Productiemanagement, (22) Logistiek, (23) ICT.

Bij de behandeling van deze vakgebieden wordt daar waarbij het van toepassing is een link gelegd naar wat de Shari’ah zegt over het betreffende vakgebied.

Beleidskunde

Het ontwikkelen van een beleidsplan in stappen: (1) project, (2) inventariseren en analyseren IST, (3) beleid bepalen, (4) projecten definiëren en business controls, (5) beleidsplan schrijven, (6) implementatie beleidsplan, (7) uitvoeren beleid.

Onderzoeksvaardigheden

Ontwerpen en uitvoeren van een op wetenschap toegepaste methode en technieken.

Examenvorm: online meerkeuzetoets, paper en mondeling examen.

Het eindexamen is een thesis over een zelf uitgekozen onderwerp dat aansluit bij de modulen van deze opleiding.

Bewijs bij slagen voor het eindexamen: Diploma Bachelor of Professional Studies.

Opleiding duurt: 24 maanden

Opleiding start: dagelijks online met video instructies en/of live lessen in virtual classroom.

Aanmelden voor deze cursus kan door hierop te klikken.

Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
Hoe kan ik u van dienst zijn?