CPS 2

Certified Professional in Shari’ah 2

AlgemeenModulenAfrondingStart

Certified Professional in Shari’ah 2 (CPS 2) bestaat uit major en minor modulen die gericht zijn op het verstrekken van de blootstelling aan het islamitische Shari’ah (Qur’ān en Sunnah) en bied perspectieven om door te stromen naar CPS-BM. Het programma is ontworpen om tegemoet te komen aan de mensen van alle achtergronden en begint met de fundamentele leer van de islam en geleidelijk bouwt het voort op deze kennis door de rijke intellectuele erfenis van de islam voor de huidige samenleving.

De CPS 2 cursus is op bachelor niveau en bestaat sinds 2015. Intussen hebben wij inmiddels 70 afgestudeerde studenten.

Voor wie? Eenieder die de meer kennis van de islamitische theologie wil opdoen.

Toelatingseis: minimaal op Mbo-4 ontwikkelingsniveau

Kosten lesgeld: donatie € 250,-

Kosten studieboeken: alle islam studieboeken zijn in het Nederlands, digitaal en gratis.

De studievoorwaarden die op deze website staan zijn van toepassing.

Ga verder naar vervolgopleiding CPS-BM

Wat leer je tijdens deze online cursus?

Uloom al-Qur’ān 

Geschiedenis Uloom al-Qur’ān, rangschikking van de Koran openbaring, al-Nāsikh wa al-Mansūkh, nuzul (fasen van openbaring), Makki en Medini soera’s en al-Qirāt al-Qur’āniyya en tadwīn.

Usool Tafsir al- Qur’ān

Tafsir wal tarjuma al-Qur’ān, historische studie van de tafsir, tafsir bil-Ma’thur, tafsir bil-Rayy, tafsir al-‘Ishari en tafsir al-fiqhi, tafsir Fatiha, tafsir Ikhlās (Ibn Kathīr, Jalālayn), commentaar BasmAllāh.

Usool Hadith

Matn, isnād en taraf, classificaties van de Hadith (Qudsī, Marfuh, Mauquf, Hasan, Gharib, Maqtu’h, Musnad, Mustassil, Munqati, Mu’allaq, Mursal)

Usool al-Fiqh (en fiqha geselecteerde kwesties)

Ahkām (farz, wājib, mubāh, makruh, masnoon) qanoon al-‘Aqubāt, Ikhtalāf-e-Fuqaha, Usool al-Fiqh. Rechterlijke macht Islam versus Westers, Adillah (Ibārāh al-Nass, Ishārāh al-Nass, Dalālāh al-Nass, Iqtida al-Nass), familierecht, erfrecht, contractenrecht, strafrecht, perfect leven, ibādat, nikāh en talāq.

Radd-e-Sulli Kulliyyat

Maslak-e-Alahazrat, Soennitisch als volgelingen van de Profeet Mohammed ﷺ, het ontstaan van Shia, Mu’tazilli, Ismailiyya, Qadiyani, Wahhābi, Tablighi Jamaat, Deobandi en Yazidi.

Nikāh en Talāq

Geheimen van het huwelijk, redenen om niet te trouwen, voordelen van het huwelijk, drie nadelen van het huwelijk, regels van het huwelijk, sommige regels na het huwelijk, abortus, plicht van de vrouw tegenover de man, echtscheiding, vier dingen op het moment van de echtscheiding en erfenis distributie.

Biografieën

Heilige Profeet Mohammed ﷺ, andere profeten en Awliya (islamitische heiligen)

Examenvorm: online meerkeuzetoets

Aan het eind van de cursus volgt een integraal mondeling eindexamen dat online wordt afgenomen. Dit examen duurt 60 minuten en beslaat alle modulen van de CPS 2.

Bewijs bij slagen voor het eindexamen: Certificaat CPS 2. Indien student ook het CPS 1 certificaat al in bezit heeft wordt in plaats van CPS 2 certificaat het CPS diploma uitgereikt.

Opleiding duurt: 6 maanden

Opleiding start: dagelijks online met video instructies; dus studeren wanneer het je uitkomt.

Aanmelden voor deze cursus kan door hierop te klikken.

Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
Hoe kan ik u van dienst zijn?