CPS 1

Ilm-e Deen Hasil Karo Huzur Taajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan

Certified Professional in Shari’ah 1 (CPS 1)

Een nieuwe en uniek studieprogramma.

AlgemeenModulenAfrondingStart

Certified Professional in Shari’ah 1 (CPS 1) bestaat uit minor modulen die gericht zijn op het verstrekken van de blootstelling aan het islamitische Shari’ah (Qur’ān en Sunnah) en bied perspectieven om door te stromen naar CPS 2. Het programma is ontworpen om tegemoet te komen aan de mensen van alle achtergronden en begint met de fundamentele leer van de islam en geleidelijk bouwt het voort op deze kennis door de rijke intellectuele erfenis van de islam voor de huidige samenleving.

De CPS 1 cursus bestaat, zonder de seculiere kennisgebieden, sinds 2015 en hebben wij inmiddels 70 afgestudeerde studenten.

Voor wie? Eenieder die de basiskennis van de islamitische theologie wil opdoen.

Toelatingseis: minimaal op Mbo-2 ontwikkelingsniveau

Kosten lesgeld: gratis

Kosten studieboeken: alle islam studieboeken zijn in het Nederlands, digitaal en gratis.

De studievoorwaarden die op deze website staan zijn van toepassing.

Ga verder naar vervolgopleiding CPS2

Wat leer je tijdens deze online cursus?

Ṭahāra

Zuiverheid (in Arabisch: طهارة‎, ṭahāra (h)) is een essentieel aspect van de islam. Het is het tegenovergestelde van najāsa (de staat van ritueel onrein zijn). Het wordt bereikt door eerst fysieke onzuiverheden (bijvoorbeeld urine) van het lichaam te verwijderen en vervolgens rituele onreinheid te verwijderen door woezoe of ghusl.

Imān

Iman (إِيمَان Imān, literair: geloof) in de islamitische theologie duidt het geloof van een gelovige in de metafysische aspecten van de islam aan. De meest eenvoudige definitie is het geloof in de zes geloofsartikelen, bekend als arkān al-Imān. De term iman is afgebakend in zowel de Heilige Qur’ān als de ahadīth.

Namāz

Salāh (namāz) is de Arabische term voor het rituele gebed dat moslims verplicht is om vijf keer per dag uit te voeren. Het vormt een van de vijf zuilen van de islam. De vijf gebeden zijn:

  • Fajr, dat plaatsvindt bij zonsopgang,
  • Zohr (Dhur), dat plaatsvindt net nadat de zon zijn hoogtepunt bereikt
  • Asr, dat plaatsvindt tussen de namiddag en zonsondergang
  • Maghrib, dat zich net na zonsondergang begint
  • Ishā, die in de avond/’s nachts plaatsvindt nadat het donker is geworden.

Vasten in de maand Ramadān al-Mubārak

Saum is een Arabisch woord voor vasten.  Net als namāz is vasten een manier om Allāh Ta’ālā te aanbidden door lichamelijke inspanningen.  Saum betekent vasten tijdens de maand Ramadān, hoewel het vanwege speciale omstandigheden ook op andere momenten van het jaar kan worden gedaan. Vasten is dus een daad van aanbidding.  Hierdoor kan een mens veel leren en veel dingen ontdekken over zichzelf en anderen. Tijdens het vasten zal een persoon Allāh Ta’ālā herinneren gedurende de hele vastendag.  Een vastend persoon zal een bepaald gevoel van binnen ondergaan, omdat het zich onthouden van eten en drinken hem of haar voortdurend bewust zal maken dat hij of zij Allāh Ta’ālā gehoorzaamt door een bevel, een islamitische plicht.

Zakāt

Zakāt is een Arabisch woord dat min of meer de armen betekent. Een moslim die elk jaar zijn geld en bezittingen kan geven, zal het geven om de armen en behoeftigen te helpen. Zakāt is geen vorm van belasting. Zakāt is géén vorm van liefdadigheid. Zakāt is een plicht voor elke bekwame moslim. Een moslim moet aan de armen en behoeftigen geven om zijn verdiensten te zuiveren en tegelijkertijd om hen te helpen. Hij kan het op twee manieren geven: direct of via een soort autoriteit wanneer deze autoriteit beschikbaar is.

Hajj

Hajj is een daad van aanbidding van extreem belang. Hajj is een verplichting waarbij een persoon Allāh Ta’ālā op een unieke manier aanbidt en waarin hij of zij met heel zijn hart streeft naar de zaak van Allāh Ta’ālā, verbaal, financieel, fysiek of zelfs in de mate dat hij of zij zichzelf opoffert.

Eigenlijk is Hajj een vorm van Jihad, een spirituele Jihad van unieke waarde. Niemand kan ooit de unieke waarde van Hajj definiëren, tenzij hij of zij eraan heeft deelgenomen. Elk individu komt van de Hajj met een weergaloze spirituele verheffing die helemaal van hem of haar is, met een unieke ervaring die alleen hij of zij kan waarderen en koesteren voor de rest van zijn of haar leven. Dit is waar, of de persoon nu hoogopgeleid is of niet, een technische neiging heeft of niet, of hij uit een ontwikkeld land komt of niet. De ervaring van Hajj is zo boeiend voor een individu en zo bevredigend, dat het iedereen gemakkelijk verrijkt en zijn of haar toekomstige acties en gedachten beïnvloedt. Het is waar dat iedereen die voor de hadj gaat, dit doet met maar één doel, namelijk het uitvoeren van deze vorm van aanbidding zoals vereist. Een dergelijk individu komt echter altijd verrijkt, verlicht en tevreden terug van de hadj. Een persoon gaat voor de hadj met de juiste intentie om de hadj te doen.

Examenvorm: online meerkeuzetoets.

Aan het eind van de cursus volgt een integraal mondeling eindexamen dat online wordt afgenomen. Dit examen duurt 45 minuten en beslaat alle modulen van de CPS 1.

Bewijs bij slagen voor het examen: Certificaat CPS 1

Opleiding duurt: 3 maanden

Opleiding start: dagelijks online met video instructies; dus studeren wanneer het je uitkomt.

Aanmelden voor deze cursus kan door hierop te klikken.

Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
Hoe kan ik u van dienst zijn?