Categorie Profeet Mohammed ﷺ

Milād viering is een goede festiviteit

Hafiz, een Schriftgeleerde van hadīth, Shamsuddin Mohammed as-Sahawi[1] zei: “Over het assembleren van de Milād is er geen rapport van de Salaf voor handen.” Het kreeg meer betekenis na de 3e eeuw. Elk jaar geven moslims aalmoezen en verheugen zich…

Ilm-e-Ghayb (Kennis van het Ongeziene)

Mufti Ahmad Mian Barkati heeft het boek Ilm-Ghayb in 1980 in de Urdu taal vertaald en de titel “Islam aur Asri Eijadaat” gegeven. Wat is kennis?  Er is heus gezegd: “kennis is macht, een grote macht zelfs met enorme mogelijkheden…

Translate »
error: Content is protected !!