Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Categorie Profeet Mohammed ﷺ

Milād viering is een goede festiviteit

Hafiz, een Schriftgeleerde van hadīth, Shamsuddin Mohammed as-Sahawi[1] zei: “Over het assembleren van de Milād is er geen rapport van de Salaf voor handen.” Het kreeg meer betekenis na de 3e eeuw. Elk jaar geven moslims aalmoezen en verheugen zich…

Ilm-e-Ghayb (Kennis van het Ongeziene)

Mufti Ahmad Mian Barkati heeft het boek Ilm-Ghayb in 1980 in de Urdu taal vertaald en de titel “Islam aur Asri Eijadaat” gegeven. Wat is kennis?  Er is heus gezegd: “kennis is macht, een grote macht zelfs met enorme mogelijkheden…

Translate »
error: Content is protected !!
Begin met chatten ..
1
Zoek eerst het Shari'ah antwoord op in de kennisbank, anders hoe kan ik u van dienst zijn?