Categorie Management & Leiderschap

De professionele organisatie

Een praktische handleiding voor bestuurders, leden/donateurs van moskeeën, Jamia en begrafenisstichtingen. Bent u als geldverstrekker medeplichtig aan diefstal en fraude? Wat zegt de Shari’ah en de Nederlandse wetgeving hierover? In Nederland, maar ook daarbuiten, heerst door kennis te kort[1]  enorm…

Islamitisch management

Door Alahazrat Imām Ahmad Raza Khan (radi Allāhu anhu) De oorspronkelijke versie van managementwetenschappen in islam is in de Urdu verschenen in Fatāwa-e-Razwiyah, deel 11, van Imam Ahmad Raza Khan Qadri (radi Allāhu anhu). Over deze wetenschap stelde Maulana Yaar…

Correcte of corrupte moslimleiders

Inleiding In dit artikel zal ingegaan worden op corruptie, de minhāj (methodologie) van godsdienstige moslimleiders die aansporen te doen wat harām (verboden) is en wat de soenniet moslims daaraan kunnen en/of moeten doen. Moge Allāh Ta’ālā de soenniet wijsheid begunstigen…

Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
Hoe kan ik u van dienst zijn?