Bismillāh-hier-Rahmānir-Raḥīm

(Allāh’s naam zij het begin, Meest Barmhartige, Meest Genadevolle)

Sleutel voor succes

Bismillāh-hier-Rahmānir-Raḥīm is de sleutel tot de Heilige Qur’ān en voor alle geoorloofde handelingen. Iedere goede daad die begint met het opzeggen van de Bismillāh is waardig voor grote zegening en succes. Als een goede handeling niet met Bismillāh wordt begonnen, dan is die handeling onvolmaakt. Het is verboden om Bismillāh te reciteren voor het doen van een slechte daad. Als iemand eet of drinkt zonder de Bismillāh te reciteren vervoegd Shaytān (duivel) zich ook aan uw maaltijd.

Wanneer u een klein dier (zoals een kip) slacht, moet u reciteren: “Bismillāh Allāhu Akbar.”

De volledige lestekst staat in cursus CPS1 in de RSS Learning Management System waar ook het digitaal boek gedownload kan worden.
Translate »
error: Content is protected !!