Alcohol en varkensvlees verkopende restaurants

Hazrat Ibn-e-Abidin Sayyid Mohammad Amīn bin ‘Umar bin Abdul Aziz (radi-Allāhu ‘Anhu) was een fiqh geleerde. Hij werd geboren in de stad Damascus, in het jaar 1198 en stierf aldaar in 1252 Hijri. Hij heeft veel boeken geschreven. Zijn toelichting op het boek Durre al-Mukhtar bestaat uit vijf delen en is meerdere malen gepubliceerd onder de naam Radd-ul-Mukhtar. Het is het meest betrouwbare fiqh-boek in Hanafi Mazhab. In zijn boek, maar ook andere fiqh boeken is veel geschreven over de strenge waarschuwing door Allāh Ta’ālā en Zijn Profeet ﷺ.

Allāh Ta’ālā openbaart: “O gij die gelooft, wijn [alcohol] en het hazardspel [gokken] en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt zijn.” Surah al-Mā’idah (de tafel), H5, vers 90

Het wordt verteld op het gezag van Hazrat Abu Huraira (radi-Allāhu ‘Anhu) dat de Profeet ﷺ zei: “Een ontuchtige die ontucht pleegt is geen gelovige zolang hij hoererij pleegt, en iemand die steelt is een ongelovige zolang hij de diefstal pleegt, en iemand die wijn (alcohol) drinkt is een ongelovige zolang hij het drinkt, en berouw kan daarna worden aanvaard.” Sahīh Muslim, hoofdstuk al-Imān

Translate »
error: Content is protected !!