Copyright © All rights reserved. Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Qadri Razvi Noorani
Home Over ons Portfolio Educatie
www.tangali.net


Zohr wazaif en dua

WAZAA’IF uit AL-WAZIFATUL KARIEMA van Alahazrat

Duroed Shareef moet 1, 3 of 11 keer vooraf gereciteerd worden en daarna voor iedere smeekbede en Wazaa’if. Dit zal verzekeren dat uw Waziefa wordt geaccepteerd in het Hof van Allah Almachtige. De ochtend is van middernacht tot de volgende dag, wanneer de zon op het hoogste punt staat. Op deze wijze is de middag van wanneer de zon het hoogst staat tot zonderondergang.

Panj Ganj Qaaderiyah (best practice waziefa van de Qadri Orde), wordt gelezen na:

Zohr: Yaa Kareemu Yaa Allaho  (100 keer)

  1. Ayatul Kursi (1 keer).
  2. Astag firul laahal lazi laa ilaaha illa huwal hayyul qayyumu wa atoobu ilaihi. (3 keer)
  3. De Tasbieh van Sayyidah Fathima (radi Allahu anha):


Deze Duroed Shareef leest u 100 keer na Zohr namaaz, voor toename van rijkdom, toename van uw imaan en voor barakah (zegen) in u eigen werk.

Ya Kareemu salli ala Nabiyil kareemi ma'dinil joodi wal karami wa aalihil kiraami wab nihil kareemi wa abdihil mukarrami wa baarik wa sallim. Allahuma akrim alaina bi karimikal azeem.

Aan het eind zult u reciteren,

"Laa ilaaha illal laahu wahdahu laa shari kalahu. Lahul mulku wala hul hamdu wa huwwa alaa kulli shayin qadeer."

4. U zult dan u rechterhand plaatsen op u voorhoofd ern lezen,

"Bismil laahil lazi laa ilaaha illa huwwar rahmaanur raheem. Allahuma az hib annil hamma wal huzna."