Copyright © All rights reserved. Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Qadri Razvi Noorani
Home Over ons Portfolio Educatie
www.tangali.net


Zikr-e-Rabbani

Zikr basisinstructies

1. Zeg altijd de Naam van de Vriend (Allah Ta’ala) langzaam … langzaam op. Deze alchemie verandert het koper van het hart in goud, langzaam ….. Langzaam.

[ Toelichting: Dus haast je niet om direct Roehani Badsha te worden, maar stap voor stap met volledige focus op de Naam die je reciteert.]

2. Vertrap de kop van het bestaan en ledig je handen van beide werelden. Zo zal je een vertrouweling worden in Allah Ta’ala Zijn geheim langzaam …. langzaam.

[Toelichting: het geheim zit verborgen in soera al-Baqarah (hoofdstuk 2, de koe) vers 284, te weten “Aan Allah behoort wat in de hemelen en wat op de aarde is; en indien je openbaart hetgeen in uw innerlijk is of het verborgen houdt, Allah zal je er rekenschap voor vragen; dan zal Hij vergeven wie Hij wil en straffen, wie Hij wil. Allah heeft macht over alle dingen.”  Alles wat je tijdens je wazifa, zikr, amal gaat horen en zien is absoluut geheim.]

3. Op het terrein van de Liefde (de weg naar Allah Ta’ala) leidt ongeduld tot verlies want moeilijkheden lossen op door overgave en berusting op een langzame wijze, dus langzaam ….. langzaam.

4. De kenner van Allah Ta’ala die werkelijk streeft zal alle stadia van de Weg (tariqat) bereizen. Hij zal trekken op het pad van Baqa na het voltooien van het Fana, maar langzaam ….. langzaam.

[Toelichting: Allah Ta’ala goed leren kennen gaat nooit lukken omdat wij Hem niet kunnen zien. Met ‘kenner’ bedoel ik het filosofisch pad van de soefi.]

5. In de school van minnaars is stilte beter dan spraak.

[Toelichting: spreken is zilver en zwijgen is goud; als je veel gaat praten kun je iets zeggen wat anderen kan kwetsen. Dit is dan niet toegestaan op het pad van de soefi.] Wordt vervolgd met een instructievideo op YouTube ………….., inshAllah