Uitdrukkingen

Uitdrukking

Nederlandse vertaling

Amien

De Arabische uitdrukking betekent 'gelieve te accepteren’, wordt gebruikt aan het eind van gebeden en smeekbede (dua).

 Assalaamoe alaykoem 

Vrede zij met u' is de begroeting van de moesliem.

[het antwoord is 'wa alaikoemoes salaam' (en vrede zij met u). De volledige versie is 'assalāmoe alaikoem wa rahmatoelahi wa barakatoehoe' (vrede zij met u en de zegeningen en genade van Alllah) het antwoord is 'wa alaikoemoes salām wa rahmatoelahi wa barakatoehoe']

Allaho Akbar

Allah is Groot. Ook wel de takbier genoemd.

Allaho ‘alam

Allah weet het beste'.

Alhamdoe Liellaah Wa Shoekroe Liellaah

Alle lof behoort aan Allah en alle dank zij aan Allah'.

Amma baa’d

Een uitdrukking wordt gebruikt voor het scheiden van een inleidende van de belangrijkste onderwerpen in een toespraak; de inleidende wordt meestal bezig met Allah’s lof en verheerlijking. Letterlijk betekent het 'wat komt na'.

Astagfiroellaah

Ik vraag vergeving van Allah'.

Barakallaah fik

Een uitdrukking die betekent 'Moge de zegeningen van Allah met je zijn.' Wanneer een moesliem een andere persoon wil bedanken voegt hij verschillende verklaringen toe aan zijn dank om zijn waardering en dankbaarheid uit te drukken. Een ervan is barakallah.

Biesmiellaah hierRahmaan nierRahiem 

De basmala. Allah’s naam zij het begin, de Barmhartige, de Genadevolle.

Fie amanAllah 

Afscheidsrede zin met als betekenis "in Allah's bescherming'.

Fie sabieliellaah

De Arabische uitdrukking betekent 'in de weg van Allah’, ‘voor de zaak van Allah’ [ook gebruikt in de betekenis ‘voor de liefde van Allah’].

Hasad

jaloers

InshAllah

De Arabische uitdrukking betekent "Als Allah het wil", meestal genoemd wanneer het een situatie in de toekomst betreft bijvoorbeeld InshAllah kom ik morgen naar school.

Jalla Jalalehoe

Deze formule wordt meestal gezegd na de naam van Allah en betekent 'Groot is Zijne Majesteit'.

La Hawla Wala Qoewwata Iella Biellaah

De betekenis van deze uitdrukking is: 'Er is geen macht noch kracht, behalve in Allah'. Dit wordt gezegd door een moesliem als hij wordt getroffen met calamiteit, of wordt overgenomen door een situatie buiten zijn controle (out of control raken).

Ma salaama

Met de vrede', een formule voor het beëindigen van brieven.

MashAllah

Een frase letterlijk betekent het 'Wat Allah wil', en het geeft een goed voorteken. Bijvoorbeeld als ik geslaagd ben voor het examen dan zou iemand zeggen mashAllah.

Malwaanaa en Maulana

Onze meester', een term van respect. Meestal gebruikt in de context te verwijzen naar een geleerde individuele zoals geleerde of imam.

Rabbana Wa Lakal_Hamd

"Onze Heer, lof als de Uw', zei na het opstaan van roekoe. Wordt gezegd na 'sami Allahoeliman hamidah' wat betekent 'Allah luistert naar degene die hem prijst'.

Radiyallahoe anha (voor een heilige vrouw)

De formule 'moge Allah tevreden met haar zijn' gebruikt nadat de naam van een vrouwelijke metgezel is genoemd.

Radiyallahoe anhoe (voor een heilige man, maar niet door de profeet)

Dit is een uitdrukking om te worden gebruikt door moesliems als de naam van een metgezel van de profeet Mohammed (sallallāho alaihi wa sallam) wordt genoemd of vermeld op schrift. Het betekent 'Moge Allah tevreden met hem zijn'.

Sallallāho Alaihi wa Sallam

‘Moge Allah hem zegenen en met vrede', de formule na de vermelding van de naam van Profeet Mohammed.

Sayyidoena

Onze Meester', een term van respect. Letterlijk betekent 'Heer' of 'Meester of' Leider '. Meestal gebruikt om te verwijzen naar de Profeet Mohammed (sallallāho alaihi wa sallam)  echter veel mensen gebruiken het ook om te verwijzen naar een hooggeleerde wali.

Shojoeg

Majestueuze meervoud van Shaykh, letterlijk 'Oude man' - een eretitel op grote schaal gebruikt om wetenschappers te duiden, evenals stamhoofden en notabelen en mystieke meesters.

SoebhanAllah

Verheven is Allah.

Soebhanahoe wa Ta'ala

Geprezen is Hij en verheven, "een uitdrukking die moesliems gebruiken wanneer de naam van Allah is uitgesproken of geschreven.

Ta'ala

Verheven is Hij', een uitdrukking gebruikt na de naam van Allah wordt genoemd.

Taawoes

Zeggende: 'Ik zoek mijn toevlucht tot Allah ...' (auzoe biellahi minash shaitan nierajiem)

Takabboer

Hoogmoed, trotst

Takbier

Zeggen van 'Allahoe Akbar', wat betekent 'Allah is groot'.

Tasbieh

Verheerlijking, zeggen 'soebhanAllah', wat betekent 'Glorie zij Allah'.

Oelama

Geleerden, of geleerde mannen. Vooral toegepast op religieuze geleerden, maar vaak ook gebruikt voor degenen geleerd zijn in andere takken van kennis en wetenschap.