Copyright © All rights reserved. Made by MBS. Terms of Use | Privacy Policy

Maslak-e-Alahazrat Qadri Razvi Noorani
Home Portfolio Over ons Edu A/V
www.tangali.net

Noorani Institute

Ga naar Noorani Institute >>>

Tasawwuf Algemeen

Religieuze kennis is verdeeld in de zâhiri (extern) kennis en het bâtini (interne) kennis. De eerste is de kennis van fiqh of Shari’ah; de tweede is de kennis van tasawwuf (soefisme) of mârifat. De Shari’ah wordt geleerd van de murshid en/of Ulama uit de boeken van onder andere fiqh. Marifat wordt uitsluitend van de murshid geleerd en stroomt van het hart van de murshid in het hart van de murid.

Tasawwuf wordt beoefent middels zikr met het hart. Alleen de lippen en tong bewegen samen met het hoofd werpt geen vruchten af. Je dient te weten wat iedere beweging en woord als doel heeft.

Volgens de soefi’s is zikr de totale en onvoorwaardelijke aandacht voor en overgave aan Allah Ta’ala waarbij al het ‘niet-god’ wordt genegeerd. Allah Ta’ala openbaart hierover: “Zonder (er bij te zeggen): "Indien het Allah behaagt. En wanneer je het vergeet, gedenk dan uw Heer en zeg: ‘Ik hoop, dat mijn Heer mij nog dichter dan thans naar de rechte weg zal leiden’.”  Soera al-Kahf (de spelonk), hoofdstuk 18, vers 24.

Imam Jafar ash-Sadiq (radi Allaho anho) heeft over bovenstaand vers gezegd: “Wanneer men aan berouw denkt ten tijde van zikr van Allah, dan wordt het herinneren van Allah vergeten. Bij het werkelijk herinneren van Allah dient men al het andere, behalve Allah, te vergeten want Allah heeft prioriteit boven de som van alle dingen.” Bron: Verhalen van Heiligen, auteur Fakhruddin Attar.

Vormen van Zikr-e-Rabbani

De zikr die de volmaakte murshid geeft aan zijn murid is zikr-e-jali (luid op) en zikr-e-khafi ook wel zikr-e-qalbi (geluidloos) genoemd. Deze laatste vorm is geintergreerd in de ademhaling. Op deze wijze gaat er geen ademhaling voorbij zonder dat de zikr wordt gedaan. Lees voor instructie de Sajrah-e-Noorani. De beginnende soefi (mysticus) doet er goed aan om in het begin niet te proberen in de top van de boom te gaan zitten, maar eerst de uitspraak van de zikr woorden (Attributen van Allah Ta’ala) goed te leren uitspreken en daarop te concentreren. Hij zal dus doordrongen moeten worden van de betekenis van de Attributen. Het goed uitspreken van de Naam (Attribuut) is noodzakelijk voor het ontwaken van het qalb (hart), want het hart van de beginner wordt gemakkelijker ontwaakt door middel van de zikr-e-jali (uitspreken) dan de concentratie op de betekenis. Deze vorm van zikr wordt wekelijks op de donderdagavond georganiseerd in moskeeën en khanqa’s.

Tasawwuf theorie Q&A van Ghaus-ul-Azam Asmaa-ul-Husnaa Duroed-e-Radawiyyah Diverse Duroed sharief Fajr wazaif en dua Zohr wazaif en dua Asr wazaif en dua Maghrib wazaif en dua Isha wazaif en dua Les 1 Wat is Tasawwuf? Les 3 Zikr-e-Rabbani Allahu Dala’il Khayraat Muraqbah technieken (Urdu)