Copyright © sinds 2005. All rights reserved.

Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Qadri Razvi Noorani www.tangali.net
Home Over ons Portfolio Tasawwuf Publicaties Events Educatie
Imaan 274 RSS 2020-01 Ramadaan def.pdf 276 RSS 2020-03 Hadj.pdf 277 RSS 2020-04 Onderwijs.pdf 278 RSS 2020-05 Ikhtilaf-e-Fuqaha.pdf 275 RSS 2020-02 Eid-ul-Fitr.pdf Raza Shari’ah & Sufi School tijdschrift

RSS tijdschrift is in beginsel een blad voor hoger opgeleiden. In dit blad dat per twee maanden verschijnt worden thema’s besproken op de kennisgebieden van de Shari’ah, Tasawwuf, Fiqh (jurisprudentie) en  seculiere wetenschappen.

Een abonnement op dit blad is gratis, neem een abonnement door hierop te klikken.