Copyright © All rights reserved. Design by MBS. Terms of Use | Privacy Policy

Maslak-e-Alahazrat Qadri Razvi Noorani
Home Over ons Portfolio CPS cursus
www.tangali.net

Noorani Institute

Over ons Wat is Maslak-e-Alahazrat?

Alahazrat heeft nooit en te nimmer enige vernieuwing in welke religie dan ook teweeggebracht, in welke hoedanigheid dan ook. Hij is beloond door Allah en Zijn Heilige Profeet sallallaho alaihi wa sallam voor zijn inzet om de islam te dienen.


Lees verder —–>

Bedrijfsinformatie

Stichting Noorani Islamic Research Institute


Bezoekadres op afspraak

Cultural Business Centre NoLimit

Geldershoofd 80

1103 BG Amsterdam Zuidoost

Telefoon 084 0036293

Email: mail@noorani.eu
KvK-nummer Amsterdam: 51497735

ING bank: NL77INGB0005995368

BTW-nr: vrijgesteld


Over de oprichter

Prof. dr. Mohamed Juzoef Yahya Tangali Qadri JD MBA MA MSc BA geboren in Suriname, is een islamitische- en seculier geleerde die zich richt op het creëren van oplossingen voor de (moslim) jongeren. Hij is een klassiek geschoolde Shari’ah geleerde, die 25 jaar (1987-2012) de training heeft ondergaan met het bestuderen van de islamitische wetenschappen en seculiere wetenschappen.


Mystieke volgeling in de Qaderiyya Razviyyah Orde


Meer weten, lees verder ……….

De naam van de stichting

De stichting Noorani Islamic Research Institute (NIRI) is opgedragen aan de grootmeester van de islam, Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qadri Razvi (moge Allah Ta’ala tevreden met hem zijn). Hij was een voorstander van: “Een systeem van deugdzame standvastigheid.... een politiek systeem van veiligheid en rechtvaardigheid .... een economisch systeem van recht en provisie .... een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allah .... en een sociaal systeem van broederschap.”.

De stichting heeft ten doel:

Het doen van wetenschappelijk onderzoek vanuit islamitische invalshoek ter bevordering van de integratie van moslims en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

studies uit te brengen over islamitisch denken en islamitisch geloof. het uitbrengen van advies aan organen, commissies en instellingen van de vertegenwoordigers van de islamitische organisaties en solidaire niet-islamitische organisaties; het vormen van (internationale) netwerken met verwante instellingen en deskundigen; het organiseren van conferenties en studiedagen; het organiseren van debatten in de media, dan wel het deelnemen aan publieke debatten. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door::.

  • subsidies en bijdragen
  • schenkingen, erfstellingen en legaten; en
  • alle andere verkrijgingen en baten.