Copyright © All rights reserved. Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Qadri Razvi Noorani
Home Over ons Portfolio Educatie
www.tangali.net


Muraqaba (meditatie)

Wat is Muraqaba?

Muraqaba is het Soefi woord voor meditatie. Letterlijk betekent het "om te waken over …..", "om te zorgen voor …..", of "om in de gaten te houden". Figuurlijk impliceert het dat met meditatie, een persoon die waakt over of zorgt voor zijn spirituele hart (of de ziel), en kennis verwerft over zijn omgeving, en zijn Schepper.

Stadia van Muraqaba

Na zijn de maqamat (stages), waarin Soefi's in grote lijnen hun reis van verlichting hebben gecategoriseerd. Deze indeling is een willekeurige, en elk niveau is over het algemeen verder onderverdeeld in verschillende sub-niveaus. Tijdens het proces van verlichting, kunnen sommige fasen fuseren of elkaar overlappen.


Ghanoed (slaperigheid)
Dit is het startniveau van meditatie. Wanneer een persoon begint te mediteren, komt hij vaak in een slaperig of slaapstand. Na verloop van tijd komt de persoon in een stadium tussen slapen en waken. Zodat de persoon kan herinneren dat hij iets zag, maar niet precies weet wat het is.

Adrāk (ervaring)
Met voortdurend praktiseren van meditatie neemt de slaperigheid van meditatie. Als de bewuste geest niet meer wordt onderdrukt door de slaap, en in staat is om zich te concentreren, kan die persoon de geestelijke kennis uit zijn onderbewustzijn ontvangen. In dit stadium is de persoon nog niet in staat om te zien of iets te horen, maar hij is in staat om het te ervaren of waar te nemen.

Waroed (komst, begin)
Wanneer adrāk (ervaring) diepgaander wordt, wordt het tentoongesteld als het zicht. Het stadium van waroed start als mentale concentratie aanhoudend is en slaperigheid minimaal is. Zodra de geest is ontwaakt, wordt het geestelijk oog geactiveerd. De bewuste geest ziet dan door de geestelijk oog, en de concentratie komt en gaat. Geleidelijk aan wordt de geest ontwikkeld om dit soort visies vast te houden en de mentale focus wordt constant. Met de dag, bij constant meditatie, worden de visioenen / ervaring zo diepgaand dat de persoon begint zichzelf een deel van de ervaring ziet in plaats van als een waarnemer.


Kashf / ielhām (onthulling van esoterische kennis)
Kashf of ielhām is de fase waarin de mens informatie begint te krijgen die de meeste mensen niet in staat zijn te observeren. In het begin komt deze stadium plotseling zonder persoonlijke controle. Geleidelijk aan wordt de geest zo energiek dat hij deze kennis ieder moment dat hij het wenst kan krijgen.

Shahoed (bewijs)
Wanneer een persoon elke informatie kan krijgen over een gebeurtenis / persoon met zijn wil, wordt deze stadium Shahoed genoemd. Deze fase wordt over het algemeen ingedeeld in activering van de zintuigen:
1. De persoon kan dingen overal zien in het heelal;
2. De persoon kan dingen overal horen in het heelal;
3. De persoon kan dingen overal ruiken in het heelal;
4.Het persoon kan dingen aanraken overal in het heelal (hadith).

Fatāh (opening, overwinning)
De piek van Shahoed heet Fatāh. In dit stadium is het voor de persoon niet meer nodig om zijn ogen te sluiten voor meditatie. Hij is namelijk bevrijd van ruimte en tijd. Hij kan overal alles zien / horen / proeven / aanraken aanwezig in tijd en ruimte.


Bron: Qadri Chisthi Ashrafi spiritualfoundation