Top

Need any help? Contact Us

Copyright © All rights reserved by Stichting NIRI

Stichting Noorani Islamic Research Institute

Roosenveltstraat 86

Postkamer 1421

2321 BM Leiden


Raza Shari’ah & Sufi School is ontstaan met de dua en ijazat van Taajush Shari’ah op         14-7-2013

Certified Professional in Shari’ah (CPS)

Imam opleiding (Certified Professional in Shari’ah) bestaat uit 12 modulen en is gericht op het verstrekken van de blootstelling aan het islamitische Shari’ah (Qur'ān en Soennah), kennis en perspectieven. Het programma is ontworpen om tegemoet te komen aan de mensen van alle achtergronden en begint met de fundamentele leer van de islam en geleidelijk bouwt het voort op deze kennis door de rijke intellectuele erfenis van de islam voor de huidige samenleving. Ook wordt in sommige modulen een vergelijking gemaakt met het westerse rechtssysteem. Deze opleiding bestaat sinds 2015 en hebben wij inmiddels 72 afgestudeerde studenten.


Voor wie? Een ieder die kennis van de islamitische theologie wil opdoen. De modulen van deze Imam opleiding is op Associate Bachelor niveau.

Module Uloom al-Qur'ān


Is het eerste bron en behandelt de kennis van die wetenschappen die een directe invloed hebben op de recitatie, geschiedenis, begrip en implementatie van de Qur'ān. Het is daarom een enorm gebied van islamitische wetenschap, en een dat van primair belang is.

Deze module leert u in 30 dagen.

Module Usool at-Tafsir


Usool At-Tafsir (methodologie voor het uitleggen van de Qur'ān) is een subcategorie van Uloom Al-Qur'an die zich richt op de juiste methode en principes van het doen van exegese door te kijken naar andere verzen en ahadith gerelateerd aan het onderwerp.

Deze module leert u in 30 dagen.

Module Usool al-Hadith


Is een studie van hadith-compilatie, bewaring, classificatie, terminologie en interpretatie. Het is de tweede bron voor de belangrijkste onderwerpen die alle moslims nodig hebben om tijd te besteden aan begrip.

Deze module leert u in 30 dagen.

Module Usool al-Fiqh


Is de wetenschap van de uitgebreide bewijzen van fiqh. Aangezien fiqh bestaat uit masā'il (kwesties) waarover uitspraak wordt gevraagd, de dalāil (bewijzen) die worden gebruikt bij het extraheren en bepalen van deze masā'il.

Deze module leert u in 30 dagen.

Module al-Fiqha


Dit beschrijft kennis van de regels van Allāh voor de handelingen van personen om te praktiseren vereist is (wājib), zondig (harām), aanbevolen (mandūb), afgekeurd (makruh), neutraal (mubah) en erediensten zoals namāz, vasten, zakāt, hajj.

Deze module leert u in 90 dagen.

Module Nikaah en Talaaq


Is een studie over regelgeving bij huwelijk en echtscheiding. In de islam is het huwelijk een wettelijk contract tussen een man en een vrouw om uit vrije wil in te stemmen met het huwelijk. Ook talāq is aan regels gebonden. Verder wat zegt het Nederlands recht?

Deze module leert u in 30 dagen.

Module islamitisch business


De islamitische ethiek wordt uitgedrukt in termen van de immanente aanwezigheid van Allah in alle zaken van de mens, doordrenkt de materiële werkelijkheid met normatieve inhoud. U leert islamitisch marketing, financiën en governance.  

Deze module leert u in 30 dagen.

Module geschiedenis van de islam


Gedurende de eerste eeuwen van de islam werd de wetgeving, theologie en de fundamentele orthodox islamitische disciplines ontwikkeld. Theologie is van direct belang voor de wetten van de islam. In deze module behandelen wij de groei van de islam.

Deze module leert u in 30 dagen.

Module islamitisch management ne leiderschap


Islam is niet alleen een religie maar ook een complete manier van leven. De islam vertelt ons hoe wij moeten handelen en gedragen. Management dat als een van de belangrijkste onderwerpen van de moderne tijd is ook afgeleid van de Qur'ān.

Deze module leert u in 30 dagen.

Module inleiding tasawwuf


Het soefisme in de islam is op grond van Qur'ān verzen. Het doel is via een ascetische en meditatieve levenswijze de eenheid van alles te vatten en via liefde voor Allah met Hem te versmelten, waarbij de mens afstand heeft gedaan van aardse geneugten en ego.

Deze module leert u in 30 dagen.

Module biografieën


Islam is niet alleen een religie maar ook een complete manier van leven. De islam vertelt ons hoe wij moeten handelen en gedragen. Management dat als een van de belangrijkste onderwerpen van de moderne tijd is ook afgeleid van de Qur'ān.

Deze module leert u in 30 dagen.

Module onderzoeksvaardigheden


Jouw vermogen om informatie uit bronnen te verzamelen en deze informatie te verwerken, te analyseren en te interpreteren, dus het vermogen om nauwkeurig en gericht onderzoek te doen, informatie kritisch te beoordelen op relevantie en kwaliteit.

Deze module leert u in 30 dagen.

Alle modulen worden ondersteunt met Powerpoint en zijn volledig in het Nederlands. Studenten krijgen na de les de hand-outs gemaild. Ook de onderwijstaal is in het Nederlands.


Wat kan je na de opleiding doen: werken in moskeeën, maar ook overheid en andere instellingen waar de islamitische kennis niet gemist kan worden


Cursusduur: 18 maanden (in vakantiemaanden geen les)


Een online les/ studiebegeleiding duurt: 19:00 - 21:30 uur. Studenten dienen het studiemateriaal zelfstandig te hebben bestudeerd en kunnen vragen stellen over de inhoud. Er is één online lesbijeenkomst per module. Studeren doet u met een studieplanner.


Voorbereiding per les: 3 - 5 uur per week


Jamia RSS Examens: deze kunnen bestaan uit een meerkeuzetoets, paper of projectplan per module


Start: dagelijks kunt u instromen in het studie vakgebied dat wij op dat moment behandelen.


Kosten: € 950,- inclusief CPS Imam diploma. In maandelijkse termijnen betalen is ook mogelijk.


Inschrijfkosten: € 45,-


Studiemateriaal: digitaal gratis beschikbaar in het Nederlands. Het boek onderzoeksvaardigheden dient de student na opgave zelf aan te schaffen.


Vooropleiding: advies algemene ontwikkeling op Mbo niveau


Aanmelden