IslamPsy.

Wat is islamitische psychologie?

De moderne psychologie zoals die in het algemeen wordt beoefend, vertegenwoordigt slechts een deel van het geheel. Vaak wordt geen rekening gehouden met de ziel. Islamitische psychologie is een holistische benadering (geneeswijze waarbij het gehele individu betrokken wordt) die tracht de aard van het zelf en de ziel en de verbinding van de ziel met Allāh Ta’ala beter te begrijpen. Het conceptualiseert de mens met een focus op het hart als het centrum van de persoon, meer dan op de geest, en is gebaseerd op de leerstellingen van de Heilige Qur'ān, de Soennah (profetische leerstellingen) en Tasawwuf (de kennis van de ziel uit de islamitische traditie). Islamitische psychologie omvat daarom moderne psychologie, Tasawwuf (traditionele spiritualiteit), filosofie en wordingsleer.


Islamitische psychologie verschilt van conventionele westerse psychologie doordat het de persoon benadert vanuit de overtuiging dat Allāh Ta’ala Degene is die geneest en het is alleen door onze diepere verbinding met Hem en ons begrip van onze relatie met Hem dat we de beproevingen echt kunnen overwinnen. beproevingen van het leven. Terwijl de westerse psychologie geworteld is in een seculier paradigma dat het zelf vaak voor Allāh Ta’ala plaatst, probeert de psychologie vanuit een islamitisch geheel het zelf aan Allāh Ta’ala te onderwerpen.


Therapeutische richtlijnen in islamitische counseling zijn gemodelleerd naar het holistische model van menselijke heelheid zoals geïllustreerd door de Profeet Mohammed ﷺ.


Conventionele counselingpraktijken kunnen nuttig zijn voor mensen om met moeilijkheden in het leven om te gaan, maar er is vaak meer aan onze worstelingen dan er alleen maar mee om te gaan. Met de hulp van Allāh Ta’ala is het mogelijk om daadwerkelijk door de pijn en strijd van het leven in de dunya (tijdelijke wereld) heen te komen en deze te transcenderen door de wijsheid die inherent is aan de strijd te ontsluiten en het hart te genezen.


Islamitische psychologie onderscheidt zich van islamitische geestelijke gezondheid doordat het zich meer bezighoudt met de theoretische oriëntatie op de benadering van de psychologie dan met culturele of externe factoren die de specifieke levenservaring van mensen beïnvloeden. Daarom benadert de islamitische psychologie de conceptualisering van de menselijke psychologie vanuit een duidelijk andere reeks filosofische onderbouwingen dan de conventionele westerse psychologie, aangezien ze betrekking hebben op de menselijke natuur.


Islamitische psychologie omarmt en bouwt voort op het werk van klassieke geleerden uit de islamitische traditie zoals al-Ghazali, al-Balkhi, al-Harith Al-Muhasibi, ar-Razi en brengt het in de context van de moderne klinische psychologie, met een focus op praktische toepassing.


Beoefenaars van islamitische psychologie helpen mensen hun worstelingen in het leven te begrijpen binnen de context van een islamitisch geheel en helpen hen om door deze moeilijkheden heen te komen naar meer evenwicht door een diepere verbinding met Allāh Ta’ala met behulp van de steun en begeleiding van de Heilige Qur'ān en de Soennah als leidraad en een systematisch raamwerk voor het benaderen van levenssituaties. Dit proces is effectief voor het behandelen van DSM-diagnoses, trauma- en huwelijkscounseling, evenals voor algemene persoonlijke groei. De technieken en therapeutische benaderingen zijn afgeleid van traditionele wijsheid en geneeswijzen binnen de islamitische traditie die een moderne vorm van inheemse psychologie vormen.Over de islam psycholoog Moderne psychologie Praktische informatie Voor welke klachten zijn wij? voordat u een afpsraak maakt afspraak maken afspraak afzeggen

Lidmaatschappen

Stichting NIRI

Maslak-e-Alahazrat

Raza Halāl Certificering

Raza Halāl Audit opleidingen

JurisDoctor Online

Studievoorwaarden

Privacy Policy

Contact ons


Stichting Noorani Islamic Research Institute

Roosenveltstraat 86

Postkamer 1421

2321 BM LeidenFollow us!

Voor WhatsApp: 0683 369 913

HomeOver onsMediaIslamPsyEducatieKinderenTasawwuf

top