Copyright © All rights reserved. Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Qadri Razvi Noorani
Home Over ons Portfolio Educatie
www.tangali.net


Isha wazaif en dua

WAZAA’IF uit AL-WAZIFATUL KARIEMA van Alahazrat

Duroed Shareef moet 1, 3 of 11 keer vooraf gereciteerd worden en daarna voor iedere smeekbede en Wazaa’if. Dit zal verzekeren dat uw Waziefa wordt geaccepteerd in het Hof van Allah Almachtige. De ochtend is van middernacht tot de volgende dag, wanneer de zon op het hoogste punt staat. Op deze wijze is de middag van wanneer de zon het hoogst staat tot zonderondergang.

Panj Ganj Qaaderiyah (best practice waziefa van de Qadri Orde), wordt gelezen na:

Asr : Yaa Ghaffaaru Yaa Allaho  (100 keer)

  1. Ayatul Kursi (1 keer).
  2. Astag firul laahal lazi laa ilaaha illa huwal hayyul qayyumu wa atoobu ilaihi. (3 keer)
  3. De Tasbieh van Sayyidah Fathima (radi Allahu anha):


Aan het eind zult u reciteren,

"Laa ilaaha illal laahu wahdahu laa shari kalahu. Lahul mulku wala hul hamdu wa huwwa alaa kulli shayin qadeer."

U zult dan u rechterhand plaatsen op u voorhoofd en lezen,

"Bismil laahil lazi laa ilaaha illa huwwar rahmaanur raheem. Allahuma az hib annil hamma wal huzna."

U gaat staan, met het gezicht gericht naar Medina Sharief, en onderstaande Duroed Shareef reciteren. U zult met oprechte eerbied moeten staan. Doe niet alsof u leest voor Ziyaarat van Sayyiduna Rasulullah (sallal laahu alaihi wa sallam), maar u zult eerder denken dat het een gunst zal zijn van Sayyiduna Rasulullah (sallal laahu alaihi wa sallam) als hij in uw droom komt. U zult u moeten gedragen alsof u voor het gezegende Haram staat met absolute verwijzing.

Allahuma salli alaa Syedina Mohammadin kamaa amar tana an nusalliya alaihi.

Allahuma salli alaa Syedina Mohammadin kama huwa ah luhoo.

Allahuma salli alaa Syedina Mohammadin kama tuhibbu wa tardaa lahu. Allahuma salli alaa Roohi Syedina Mohammadin fil arwaahi.

Allahuma salli alaa Syedina Mohammadin fil ajsaadi. Allahuma salli alaa qabri Syedina Mohammadin fil quboori sallal laahu alaa Syedina wa Moulana Mohammadin. (U mag net zoveel keer reciteren als u wilt, maar u moet stoppen in een oneven aantal).

Deze smeekbede betreft vergiffenis voor zonden, reinigt het hart en beschermt degene die het opzegt tegen alle wereldse en spirituele ziekten.

Allahu laa ilaaha illa huwwal hayyul qayyum. Allahu laa ilaaha illa huwwar Rahmaanur Rahiem. Allahu laa ilaaha illa anta subhaan naka inni kuntu minaz zaalimien. Salli wa sallim wa baarik abadan 'alan Nabiyil ummiyi wa aalihi wa ashaab bihi ajma'ien. Allahu Allahu Allahu laa ilaaha ilal laahu Mohammadur Rasoolulaahi sallal laahu alaihi wa sallam. Ya Ghouso Ya Ghouso Ya Ghouso. (100 keer)

Deze Duroed Sharief leest u 100 keer na Isha namaaz voor veiligheid, eigendom en barakah, etc.

Ya Ghaffaaru salli ala shafi'il muznibeena wa aalihi wa sahbihi ajma'eena rabbigh firli wali waalidayya wali jami'il mu'mineena wal mu'minaati laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kunntu minaz zaalimeen.