Copyright © sinds 2005. All rights reserved.

Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Stichting Noorani islamic research institute www.tangali.net
Home Over ons Portfolio Tasawwuf Publicaties Events Opleidingen Research

Qadri Razvi Noorani

Professional Masterclass Certified Halal Auditor

Een tweede kans, professional worden met een online Shari’ah gebaseerd halāl audit opleiding met praktijkgerichte aanpak.

Opleidingen Direct aanmelden

Voordelen van thuis studeren

Wat leer je tijdens deze online masterclass opleiding?


Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor alle soennieten die kennis wil opdoen om een auditmanagementsysteem te ontwikkelen en te onderhouden. Dit is gebaseerd op Halāl-vereisten en kunnen worden uitgevoerd in de eigen / respectievelijke organisaties van opdrachtgevers.


Te behandelen onderwerpen


Wat kan je na de opleiding doen: halāl audits uitvoeren, adviseren aan ondernemers


Cursusduur: 3 maanden met een studieplanner (1 les per twee weken op een donderdag, totaal 5 lessen)


Een online les/ studiebegeleiding duurt: 3 uur (van 19:00 - 22:00 uur)


Voorbereiding per les: 3 - 5 uur (theorie leren toepassen door opdrachten uit te werken die in de online les worden besproken)


Examen: een auditrapport opstellen


Start in: januari, april en september 2021


Kosten: € 750,- inclusief Stichting NIRI diploma Certified Halāl Auditor (CHA©) . In maandelijkse termijnen betalen is ook mogelijk.


Inschrijfkosten: € 45,-


Studiemateriaal: gratis digitaal syllabus in pdf-format


Toegang en vooropleiding: Ahle Sunnat en het advies is een algemene ontwikkeling op Hbo-niveau


Studievoorwaarden

Door ingeschreven te staan in het CRKBO-register voldoet de docent aan de kwaliteitseisen die gesteld worden. Om  ingeschreven te worden is een audit nodig die (mede) gebaseerd is op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een registratie als docent is onbeperkt geldig.