Copyright © All rights reserved. Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Qadri Razvi Noorani
Home Over ons Portfolio Educatie
www.tangali.net


Fajr wazaif en dua

WAZAA’IF uit AL-WAZIFATUL KARIEMA van Alahazrat

Duroed Shareef moet 1, 3 of 11 keer vooraf gereciteerd worden en daarna voor iedere smeekbede en Wazaa’if. Dit zal verzekeren dat uw Waziefa wordt geaccepteerd in het Hof van Allah Almachtige. De ochtend is van middernacht tot de volgende dag, wanneer de zon op het hoogste punt staat. Op deze wijze is de middag van wanneer de zon het hoogst staat tot zonderondergang.

Panj Ganj Qaaderiyah (best practice waziefa van de Qadri Orde), wordt gelezen na:

Fajr: Yaa Azeezu Yaa Allaho   (100 keer)

  1. Ayatul Kursi (1 keer).
  2. Astag firul laahal lazi laa ilaaha illa huwal hayyul qayyumu wa atoobu ilaihi. (3 keer)
  3. De Tasbieh van Sayyidah Fathima (radi Allahu anha):

Aan het eind zult u reciteren,

"Laa ilaaha illal laahu wahdahu laa shari kalahu. Lahul mulku wala hul hamdu wa huwwa alaa kulli shayin qadeer."

4. U zult dan u rechterhand plaatsen op u voorhoofd en lezen,

"Bismil laahil lazi laa ilaaha illa huwwar rahmaanur raheem. Allahuma az hib annil hamma wal huzna."

Na fajr namaaz, zonder dat u opstaat van uw gebedsplaats, zult u de volgende smeekbede lezen die u zal beschermen tegen Shaytaan en u verzekeren dat al uw zonden zijn vergeven

‘Laa ilaaha illal laahu wah dahu laa shari kalahu lahul mulku walahul hamdu biya di hil khairu yuh yi wa yameetu wa huwwa alaa kulli shayin qadeer’.

Deze smeekbede moet ook 7 keer gelezen worden, die ervoor zorgt dat de hel voor u zal bidden en waardoor u zijn straf niet zult ondergaan ‘

Allahuma ajir ni minan-naar’.

Deze smeekbede beschermt u tegen de Shaytaan, al uw activiteiten zullen praktisch worden, bezorgdheid zal verdwijnen, uw Imaan zal beschermd worden, uw vijanden zullen zichzelf vernietigen, uw goede daden zullen toenemen en het zal voor u makkelijk worden om over de Poelsiraat te lopen.

Allahumak fini kulla muhhim mim haysu shi'ta wa min ayna shi'ta hasbiyal laahu li deeni hasbi yal laahu li dunyaa ya hasbi yal laahu limaa ahamm mani has biyal laahu liman baghaa hasbiyal laahu liman hasadani hasbiyal laahu kaadani bi soo'in hasbiyal laahu indal mauti. Hasbiyal laahu indal mas'alati fil qabri. Hasbiyal laahu indal mizaan. Hasbiyal laahu indas siraat. Hasbiyal laahul lazi laa ilaaha illa huwwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azeem. (1 of 3 keer)

Na alle Waziefas, moet u zitten wachten tot de zon is opgekomen. U zult daarna 2 rakaahs Salaatul Tjaaset verrichten (ca. 20 minuten na zonsopgang). Er is gezegd dat door het verrichten van deze namaaz u de zegen van een Hadj en Umrah krijgt.