STICHTING  NOORANI ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE  wetenschappelijk onderzoek, studiebegeleiding en praktijkvorming KENNIS IS MACHT ALS GOED TOEGEPAST

WhatsApp

+31 683 369 913

Home Over ons Media Boeken Onderzoek Tasawwuf Contact Us
Home Home

Diplomawaardering

Evaluatie van (islamitische) diploma’s en certificaten van private scholen  


Bezitters van professional diploma’s en certificaten

Indien een opleidingsinstituut, instelling of werkgever vraagt om uw diploma door ons te laten waarderen, dan dient u een schriftelijke bevestiging te vragen aan die instelling dat zij akkoord gaan met onze dienstverlening. Bij uw aanvraag stuur u deze bevestiging mee naar Stichting. Wij zijn sinds 2016 houder van het Nuffic Certificaat Diplomawaardering en het gebruik van Landenmodules.

Wat zegt Nuffic: “Wij zijn Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair  en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Onze ambitie is dat iedere leerling en student internationale ervaring opdoet. Vanuit die gedachte moedigen we iedereen aan om eigen grenzen te verleggen.”

Voor wie?

Particulieren, overheid, werkgevers, opleidingsinstellingen, enzovoorts.

Onze ervaringen

naar boven