Copyright © sinds 2005. All rights reserved.

Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Stichting Noorani islamic research institute www.tangali.net
Home Over ons Portfolio Tasawwuf Publicaties Events Opleidingen Research

Qadri Razvi Noorani

Buitenlandse diploma’s en certificaten van private scholen

Diplomawaardering

Bezitters van professional diploma’s en certificaten. Indien een opleidingsinstituut, instelling of werkgever vraagt om uw diploma door ons te laten waarderen, dan dient u een schriftelijke bevestiging te vragen aan die instelling dat zij akkoord gaan met onze dienstverlening. Bij uw aanvraag stuur u deze bevestiging mee naar Stichting NIRI.


Voor wie?

Particulieren, overheid, werkgevers, opleidingsinstellingen, enzovoorts.


Onze ervaringen

Wij zijn opgeleid en getraind in het evalueren van professional diploma’s van private scholen, omdat die kennis en wetenschap bij de reguliere onderwijs- en evaluatie instellingen ontbreekt.


Wij hebben meer dan 15 jaar onderwijskundige ervaring opgedaan bij de grootste opleider in Nederland als freelance docent, examinator en beslisser op bezwaarschriften van studenten bachelor en master, Naast deze hooftaken zijn andere onderwijsgerichte activiteiten online learning docent, assessor/ beoordelaar mondeling examen, beoordelaar moduleopdrachten, beoordelaar schriftelijk examen, portfoliobegeleider, portfoliobeoordelaar, EVC — assessor, EVC — portfoliobegeleider,  afstudeerbegeleider en trainer.


Enkele opleidingen die wij hebben mogen verzorgen zijn:

Gemeente controller, DPO (FG-AVG), AIS, AO/IC & VIC gemeenten, International Business & Law, Onderzoek & Audit, IT-Security, Projectmanagement,  Bedrijfsvoering Overheid, Sociaal Maatschappelijke Veiligheid, Ontwikkelingspsychologie, Bestuurskunde & Recht, enz.


Info opvragen