Copyright © sinds 2005. All rights reserved.

Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Qadri Razvi Noorani www.tangali.net
Home Over ons Portfolio Tasawwuf Publicaties Educatie Webinars Examens
Bahaar-e-Shari’at (Encyclopedie Fiqah - Fiqh Hanafi)

Algemene informatie

Shari’ah onderging fundamentele ontwikkeling, te beginnen met de regering van de kaliefen Hazrat Abu Bakr (632-634) en Hazrat Umar (634-644) voor soennitische moesliems. Sindsdien hebben veranderingen in de islamitische samenleving een voortdurende rol gespeeld in de ontwikkeling van de Shari’ah, respectievelijk die takken in fiqh (jurisprudentie) en wetgeving.


Doelgroep: een ieder met minimaal een ontwikkeling op Mbo-4 niveau.


Opleidingsprogramma op bachelor niveau

Certified Professional in Bahaar-e-Shari’at is gericht op het verstrekken van de blootstelling aan het islamitische jurisprudentie, kennis en perspectieven. Het boek is geschreven door de Eerwaarde Khalifa (van Imam-e-Ahle Sunnat Mujaddid-e-Azam Sheikh Ahmad Raza Khan al-Qadri radi Allahu anhuma) Sadr us-Shari’ah Badr al-Tariqa Mufti Maulana Moulvi Hakim Amjad ‘Ali Sahab Azmi Razvi Qadri Barkati Rahmatullaahi Ta’ala Alai.

Onderwijsvorm

Deze opleiding is als Virtual Classroom aangeboden, dus via een live verbinding. Deze cursus bestaat uit hoorcolleges, dus geen studieboek die u vooraf bestudeert. Het lesmateriaal in de vorm van PowerPoint hand-outs worden aan de deelnemers beschikbaar gesteld ter voorbereiding op de hoorcolleges.


Startdatum: vrijdagavond 25 september 2020

Lesfrequentie: één college per twee weken

Lestijd: 19:00 - 21:00 uur


De cursist leert onder andere de volgende onderwerpen:

Aqeeda, Imamat, khilafat, stromingen in de islam, methoden en technieken van jurisprudentie voor mufti, vijf pijlers van de islam, nikaah, talaaq, halaal & haraam, fiqh terminologie, woezie, ghoesl, tijdsbepaling in shari’ah, profeten, awliya, da’wa, karakter, status van ouders, islamitische financiële instrumenten, familierecht, handelsrecht, strafrecht, ifta, engelen, jinnnaat, dood, methode van aandelen, slachten, qurbani, aqiqa, eten en drinken, kwaliteit van berichten, klederdracht, tulband, sieraden, methoden van lopen/zitten/slapen, begroeting, binnentreden in huis van vreemden, reciteren van de Heilige Qur’aan, moskeeen qibla, geneeskunde, liegen, jaloezie en afgunst, status van kinderen, botanica en zoölogie, naam toekennen, kennis en wetenschap, begraafplaats, isaal-e-sawab, reizen en biologie (lichaamsdelen).Examen en Certificaat

 


Certified Professional in Bahaar-e-Shari’at

ZELFSTUDIE

LEER DE ISLAM IN THEORIE EN PRAKTIJK

E-studie hand-outs zijn digitaal en gratis beschikbaar. In de zomer- en wintervakantie geen lessen.

Cursus via Virtual Classroom

Donatie € 150,- voor aanmaken Certificaat en uitreiking. Wij vragen geen geld voor de cursus, examens en studieboeken.

Studiekosten

Kan alleen online. De Stichting NIRI studiebegeleiding voorwaarden zijn van toepassing.

Aanmelden