Copyright © sinds 2005. All rights reserved.

Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Stichting Noorani islamic research institute www.tangali.net
Home Over ons Portfolio Tasawwuf Publicaties Events Opleidingen Research

Qadri Razvi Noorani

Talen: Qur’aan Arabisch 2 (ouder dan 14 jaar)

Algemene informatie

Het eerste Woord dat Allāh Ta’ala via aartsengel Jibra’îl (alaihissalām) aan de Profeet Mohammed ﷺ openbaarde, was iqra, wat lezen betekent. Dit is hoe het 96e hoofdstuk van de Heilige Qur'ān, Surah al-Alaq, begint. Daarom is het reciteren van de Heilige Qur'ān altijd een zeer nuttige en aanbevolen handeling in de islam geweest.


Zich ervan bewust zijn dat de Heilige Qur'ān de toespraak van Allāh Ta’ala is, zou voldoende motivatie moeten zijn voor iedereen om de Heilige Qur'ān te reciteren. De Heilige Qur'ān is een directe boodschap van Allāh Ta’ala aan de mensheid. Het is van enorm belang voor ons om te leren hoe we de Heilige Qur'ān moeten lezen, en dat doen wij zo vaak.


De Profeet Mohammed ﷺ en zijn Sahāba-e-Kirām (radi Allāhu anhum) waren degenen die aan deze trend begonnen. Terwijl aartsengel Jibra’îl (alaihissalām) ayāt (verzen) van de Heilige Qur'ān aan de Profeet Mohammed ﷺ openbaarde, reciteerde hij deze ayāt aan de Sahāba-e-Kirām. Daarna herhaalden deze reciteerden de Sahāba-e-Kirām ook, en noteerden ze indien mogelijk ook.


Sahāba-e-Kirām (radi Allāhu anhum) reciteerden echter niet alleen de Heilige Qur'ān. Ze leerden het ook uit het hoofd om het te behouden. Ze bespraken de betekenis en tafsir (uitleg) ervan. Bovenal concentreerden zij zich op het implementeren van de leer van de Heilige Qur'ān in hun dagelijks leven. Allāh Ta’ala zegt ons in Surah Noah om over de Heilige Qur'ān na te denken.


Tegenwoordig zien wij moesliems over de hele wereld de Heilige Qur'ān reciteren. Elke moesliem die handelt naar Allāh’s Bevelen door gebeden op te offeren, moet een deel van de Heilige Qur'ān reciteren. Velen reciteren ook de Heilige Qur'ān op zoek naar Allāh’s genoegen. Ze kennen het belang van de Heilige Qur'ān, en ze zijn zich ook terdege bewust van de voordelen van het reciteren ervan. We moeten deze deugden kennen en aan anderen vertellen, zodat zij ook kunnen profiteren van het reciteren van de Heilige Qur'ān. Amien.


Onderwijsvorm

Deze opleiding is als Virtual Classroom aangeboden, dus via een live verbinding. Je leest uit de Heilige Qur’ān (Kanzul Imān) die wij digitaal beschikbaar stellen.


Handleiding studeren op afstand (E-learning)


Algemene informatie

Modern Standaard Arabisch (MSA) is de literaire standaard voor het Midden-Oosten, Noord-Afrika, de Hoorn van Afrika en een van de zes officiële talen van de Verenigde Naties. Het meeste drukwerk in de Arabische Liga – inclusief de meeste boeken, kranten, tijdschriften, officiële documenten, en kinderboeken – is geschreven in MSA. Modern Standaard Arabisch verschilt voornamelijk met klassiek Arabisch op drie gebieden: woordenschat, stijl en bepaalde innovaties in de periferie die niet strikt worden gereguleerd door de klassieke autoriteiten.


Doelgroep: ieder volwassen persoon die de Heilige Qur’aan wil leren lezen.


Startdatum Arabisch 2 Heilige Qur'ān lezen: zondag 17 januari 2021

Lestijd: 10:30 - 11:30 uur

Toelatingseis: Arabisch 1 Qaida (regelgeving) goed beheersen, leeftijd vanaf 14 jaar

Deadline: aanmelden kan tot 10-1-2021


ONLINE STUDIE

LEER DE ISLAM IN THEORIE EN PRAKTIJK

Om deel te kunnen nemen aan de Virtual Class dient u te beschikken over:


Kanzul Imaan