Copyright © sinds 2005. All rights reserved.

Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Stichting Noorani islamic research institute www.tangali.net
Home Over ons Portfolio Tasawwuf Publicaties Events Opleidingen Research

Qadri Razvi Noorani

Talen: Qur’aan Arabisch 1 (ouder dan 14 jaar)

Algemene informatie

Taal is in het algemeen elke min of meer complexe vorm van communicatie in de vorm van tekens, die gezamenlijk een systeem vormen. De term kan daarbij betrekking hebben op het systeem als geheel waarvan de tekens de individuele bouwstenen vormen, of op slechts een of enkele van de tekens afzonderlijk. Heel vaak wordt met taal ook meer specifiek het met behulp van het spraakkanaal voortgebrachte communicatiemiddel van de mens bedoeld, dat de vorm heeft van klanken [gesproken taal], naast de geschreven afspiegeling hiervan [geschreven taal]. Een van de hoofdkenmerken van dit communicatiesysteem is dat het alleen door de mens kan worden voortgebracht en gebruikt en meestal ook alleen door de mens wordt begrepen.


Onderwijsvorm

Deze opleiding is als Virtual Classroom aangeboden, dus via een live verbinding. Je bestudeert een aantal boekjes die wij digitaal beschikbaar stellen. Deze kunt u uitprinten.


Handleiding studeren op afstand (E-learning)


Algemene informatie

Modern Standaard Arabisch (MSA) is de literaire standaard voor het Midden-Oosten, Noord-Afrika, de Hoorn van Afrika en een van de zes officiële talen van de Verenigde Naties. Het meeste drukwerk in de Arabische Liga – inclusief de meeste boeken, kranten, tijdschriften, officiële documenten, en kinderboeken – is geschreven in MSA. Modern Standaard Arabisch verschilt voornamelijk met klassiek Arabisch op drie gebieden: woordenschat, stijl en bepaalde innovaties in de periferie die niet strikt worden gereguleerd door de klassieke autoriteiten.


Doelgroep: ieder volwassen persoon die de Heilige Qur’aan wil leren lezen.


Startdatum Arabisch 1 (12 wekelijkse lessen Qaida = regelgeving): zondag 17 januari 2021

Lestijd: 09:30 - 10:15 uur

Toelatingseis: geen voorkennis Arabisch, leeftijd vanaf 14 jaar

Deadline: aanmelden kan tot 10-1-2021


ONLINE STUDIE

LEER DE ISLAM IN THEORIE EN PRAKTIJK

Om deel te kunnen nemen aan de Virtual Class dient u te beschikken over: