Copyright © All rights reserved. Made by MBS. Terms of Use | Privacy Policy

Maslak-e-Alahazrat Qadri Razvi Noorani
Home Over ons Portfolio Ash-Shifa Edu A/V
www.tangali.net

Noorani Institute

Ga naar Noorani Institute >>>

Allah Ta’ala openbaart:

“Hij is Allah, naast Wie er geen ander is, de Kenner van het onzienlijke en het zienlijke, Hij is de Barmhartige, de Genadevolle. Hij is Allah, naast Wie er geen ander is, de Koning, de Heilige, de Brenger van Vrede, de Schenker van Veiligheid, de Beschermer, de Machtige, de Krachtige, Bezitter van Grootheid. Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen. Hij is Allah, de Schepper, de Maker, de Vormer. Hij heeft de schoonste namen. Alles wat in de hemelen en op aarde is verheerlijkt Hem en Hij is de Almachtige, de Alwijze.”

Soera al-Hashr (hoofdstuk 59, de bijeenkomst), verzen 22-24

Aasmaa-ul-Hussnaa