Imam Ahmad Raza Khan 
Maslak-e-Alahazrat is Ahle Sunnat wal Jama’ah

Copyright © Stg. Noorani Islamic Research Institute  2006 - 2015

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

(Allah Almachtige) leert (mensen) de pen te gebruiken (het basis fundament voor kennis); Hij leert de mens hetgeen hij niet weet (een Goddelijke roeping voor onderzoek en uitbreiding van wetenschap, zodat het leven geleid wordt op orthodoxe [soennie] wijze én gehoorzaamheid aan Allah’s Behagen)."

Al-Qur’aan, Surah ´Alaq (96) verzen 4-5

Talen: Nederlands, Engels, Urdu en Arabisch

Top Ulema toespraken

Erkende opleidingen van  Mbo tot PhD.

Mediena Business School

Wekelijkse vraag en antwoord sessie van Mufti-e-Azam wal Qazi-ul-Quzzaat

Taajush Shari’ah

Quick Links

Lectures MBS Q & A Alahazrat Shajarah